aksd home mail
Keresés:

hogy hírleveleinket online is elérheti?

Közvéleménykutatás

Ön szelektáltan gyűjti a hulladékot?
Igen, mindent, amit ki tudok vinni a szelektív szigetre
Nem, úgyis egybe gyűjtik
Néha szelektálok
Soha, nem foglalkozom vele

Adatvédelem

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Tisztelt Partnerünk! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a nyilatkozatot!

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. fontosnak tartja a részére átadott személyes adatok védelmét, ezért ezen adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Társaságunk az Ön személyes adatait csak meghatározott célból, a közszolgáltatási, hulladékkezelési, közterület-fenntartási, szállítási, kegyeleti és egyéb tevékenységi körébe tartozó kötelezettség teljesítése érdekében (pl: szerződéskötés, szolgáltatásrendelés, elektronikus hírlevelekre történő feliratkozás, elégedettség felmérésben való részvétel, illetve ha telephelyeinken tartózkodik) kezeli, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja, megszűnt az adatokat zároljuk vagy töröljük. Az adatok törlésével, megsemmisítésével kapcsolatos tényeket jegyzőkönyvben rögzítjük.
Adatkezelésekről szóló tájékoztatást, minden adatkezelési helyen a vonatkozó törvények jogszabályi hivatkozásainak nyilvánosságra hozatalával végezzük.
A személyes adataik továbbításakor, nyilvánosságra hozatalkor mindig feltüntetjük az adatkezelés nyilvántartási számát (adatvédelmi hatóság határozatban rögzíti), ezzel is biztosítva a biztonságos kezelést.

Amennyiben személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem továbbítjuk harmadik személynek. Adatai továbbítására csak abban az esetben kerül sor az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendeli, vagy szerződés alapján a harmadik fél – vállalva a személyes adatok megfelelő kezelését – kizárólag a Társaságunkat érintő ügyben jár el. A hozzájárulás megadottnak tekinthető az ilyen átadás vagy nyilvánosságra hozatal céljából megadott adatok esetében.

A Társaságon belül kizárólag olyan adatvédelmi oktatásban részt vett személyek jogosultak személyes adat kezelésére, feldolgozására, akiknek a feladatuk, munkakörük jogszerű ellátásához a személyes adat kezelése, feldolgozása feltétlenül szükséges.

Kintlévőség kezelés esetében Társaságunk a személyes adatokat, a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelően harmadik félnek kiadja. Személyes adatok további feldolgozása során a harmadik féllel adatfeldolgozási szerződést kötünk, melyben szintén az Önök személyes adatainak védelmét követeljük meg.
 

 

Kardos Marianna
ügyvezető igazgató
  Virág László
ügyvezető igazgató 


Debrecen, 2012. szeptember 19.

 

 

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Tisztelt Partnerünk! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

Az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (adatvédelmi törvény) 20. § (2) - (4) bekezdéseiben foglaltak szerint, ezúton tájékoztatja kedves ügyfeleit a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az alábbiakról:

• adatkezelés célja

- közüzemi szolgáltatás nyújtás (hulladékszállítás, kegyeleti)
- kötelező adatkezelés törvény szerint
- elektronikus megfigyelés – kamerázás
- ügyfélkapcsolat


• adatkezelés jogalapja: ezen adatkezelések KÖTELEZŐ jellegűek!

- hulladékkezelési közszolgáltatás - DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 39/2002. (XII. 23.) Kr. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

- kegyeleti közszolgáltatás – DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 36/2000. /X. 18./ Kr. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

- elektronikus megfigyelés – kamerázás - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló többször módosított 2005. évi CXXXIII. Törvény

- ügyfélkapcsolat - a fogyasztóvédelemről szóló többször módosított 1997. évi CLV. törvény


• érintettek köre - szerződött illetve szerződést kötő partnereink (lakosság)
• adatkezelés időtartama - törvényben maghatározott határidő
• adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy (ek) -
• adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye -
• adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőség -

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

• adatkezelés nyilvántartási száma

- közüzemi szolgáltatás nyújtás: NAIH-50081/2012.
- kötelező adatkezelés törvény szerint: NAIH-50086/2012.
- elektronikus megfigyelés – kamerázás
- ügyfélkapcsolat: NAIH-50087/2012.

 

Kardos Marianna
ügyvezető igazgató
  Virág László
ügyvezető igazgató 

 

Debrecen, 2012. szeptember 19.

Friss Hírek

Az új hulladékgazdálkodási rendszerbe Hajdú-Bihar megye is integrálódik

2017.07.21 |
A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez...
részletek

Hulladékégetőket építene a kormány

2017.06.13 |
Lázár János a szokásos Kormányinfóján beszélt arról,...
részletek
Hulladékkezelési díj támogatás
Sárga edény
Az elektromos és elektronikai hulladék nem szemét!