Adavédelmi nyilatkozat - AKSD Kft. Debrecen

Személyes adatok elhelyezésének feltételei az A.K.S.D. Kft. álláskeresői adatbázisában

A honlapon történő "Regisztráció" folyamatának elindításával a felhasználó elfogadja a következőket:

Hozzájárul, hogy személyes adatait (a továbbiakban "Személyes Adatok"), melyeket az A.K.S.D. Kft. honlapján keresztül elérhető álláskereső adatbázisban elhelyez, az A.K.S.D. Kft. feldolgozza (ideértve az adatok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását, összevonását, használatát, lezárását és törlését), és esetleges munkaerő-keresési folyamataiban felhasználja.

Az általa megadott Személyes Adatok megfelelnek a valóságnak és a jelenlegi, aktuális állapotot mutatják, továbbá nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt végzettségére, szakmai tapasztalataira vagy személyes tulajdonságaira vonatkozólag.

Tudomásul veszi, hogy a Személyes Adatoknak az Adatbázisban történő elhelyezése nem biztosít számára semmilyen szerzői jogot az Adatbázissal kapcsolatosan, azonban jogában áll az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatokat módosítani, kiegészíteni, frissíteni vagy törölni.

Tudomásul veszi, hogy amennyiben az A.K.S.D. Kft. okkal feltételezi, avagy az Adatbázisban általa elhelyezett Személyes Adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatok valótlanságot tartalmaznak, avagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, az A.K.S.D. Kft.-nek jogában áll az általa elhelyezett Személyes Adatokat az Adatbázisból törölni.

Tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a Személyes Adatokat az Adatbázisba felveszi, A.K.S.D. Kft. nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számára álláslehetőséget biztosít.

Hozzájárul, hogy az adatbázisban megadott e-mail címre A.K.S.D. Kft. értesítést küldjön, mely értesítés tárgya kizárólag toborzással, munkaerő-felvétellel kapcsolatos.