aksd home mail
Keresés:

hogy hírleveleinket online is elérheti?

Közvéleménykutatás

Ön szelektáltan gyűjti a hulladékot?
Igen, mindent, amit ki tudok vinni a szelektív szigetre
Nem, úgyis egybe gyűjtik
Néha szelektálok
Soha, nem foglalkozom vele

Kérdések és válaszok


Debrecen

LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉS
- A szolgáltatás igénybevétele
- Szerződéskötés, megszüntetés
- Gyűjtőedények (űrméret, minőségi csere, árak)
- Lakossági díjszabás, díjhátralék kezelése, részletfizetés
- A szolgáltatás kedvezményes igénybevétele
- Regionális Hulladékkezelő Telep, Lakossági Hulladékudvar
- Zöld hulladékok
- Veszélyes hulladékok
- Konténerszállítás
- Szelektív hulladékgyűjtés
- Lomtalanítás
- Vállalkozási, intézményi, közületes hulladékszállítás
- Reklamáció kezelés


Regionális települések

LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉS
- A szolgáltatás igénybevétele
- Szerződéskötés, megszüntetés
- Zsákos hulladékszállítás, lomtalanítás
- Reklamáció kezelés


Közterület fenntartási munkálatok
- Közterület fenntartási munkálatok


Közterület fenntartási munkálatok
- Temetőfenntartás, temetkezés


EGYÉB
- Egyéb


1. Mit értünk kötelező közszolgáltatás fogalmán?

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, V. fejezet 33. § (1) bekezdése kimondja: „A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.”

Ugyanezen törvény 19. § (1) bekezdése rögzíti az ingatlanhasználóra vonatkozó szabályokat:

„Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja és a közszolgáltatást igénybe veszi.”

Ez alapján a DMJV ÖK 40/2013. (X.3.) Kr. rendelet I. fejezet 1.§ (1) pontja szerint:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználóknál keletkező települési hulladék, biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék, és a házhoz menő lomtalanítás során a lomhulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, kezelésére, valamint az 1. melléklet 1. pontja szerinti hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésére, fenntartására, utógondozására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.”


lap tetejére
2. Mikor kötelező a szolgáltatás igénybevétele?

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének többször módosított 40/2013. (X.3.) Kr. rendelete alapján a hulladékszállítás a település teljes területén kötelező közszolgáltatásnak minősül. Valamennyi beépített, lakott, használatban lévő ingatlan használója köteles a szolgáltatást a rendeletben meghatározott módon igénybe venni.

Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,
b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat egyenlítse ki.


lap tetejére
Friss Hírek

Az új hulladékgazdálkodási rendszerbe Hajdú-Bihar megye is integrálódik

2017.07.21 |
A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez...
részletek

Hulladékégetőket építene a kormány

2017.06.13 |
Lázár János a szokásos Kormányinfóján beszélt arról,...
részletek
Hulladékkezelési díj támogatás
Sárga edény
Az elektromos és elektronikai hulladék nem szemét!