Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Általános és középiskolákba, kiskereskedelmi egységekbe helyezik ki a préseket.
Heteken belül szeretnék elindítani a debreceni iskolákban és kiskereskedelmi egységekben az alumínium italosdobozok gyûjtését. Lévai Zsuzsannától, az AKSD PR-vezetõjétõl megtudtuk, hogy a jelentkezõ intézményekbe társaságuk egy kis présgépet helyez ki. Az egybegyûjtött hulladékért természetesen fizetnek majd, mégpedig a rendes piaci árat, 100 forint körüli összeget kilogrammonként. A szelektív hulladékgyûjtés eme újabb állomásának népszerûsítéseként kiállítás megnyitóra és bemutató-oktatásra invitálta a társaság az iskolák vezetõit és a sajtó képviselõit. Elõbbieknek bemutatták azt is: hogyan történik a begyûjtött szemét újrahasznosítása. Az eseményen a célközönség egy kisebb csoportja is résztvett: a gyerekek örömmel prógálták ki a prést, majd estek a süteményeknek. Svájci hagyományok A Swiss Alu Art Project címen szereplõ anyagot három svájci képzõmûvész munkáiból állították össze és Urs Schmidt, az alpesi ország hazánkba akkreditált nagykövete nyitotta meg, magyarul köszöntve a megjelenteket. Németre váltva elmondta, hogy hazájában immár csaknem 100 évre nyúlik vissza az alumíniumból készült dobozok gyûjtése és megtudtuk azt is, hogy ezek 96 százalékban újrahasznosíthatók, feldolgozhatók. INFOLINE: ÉAI Magyarország Kht. 1061, Budapest, Andrássy út 10. telefon: 1/473-1381 Halász D. János, Debrecen alpolgármestere, egyben a kiállítás és bemutató védnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy apróságnak tûnik ugyan a téma, de mégis milyen sokat jelenthet mindannyiunk életében. Az AKSD kereskedelmi és marketing igazgatójától, Gosztola Ferenctõl pedig arról értesültünk, hogy Magyarországon évente 200 millió doboz kerül a szeméttelepekre. A begyûjtést irányító, az infrastruktúra beszerzésével támogatást nyújtó ÉAI Kht. ügyvezetõje, Jeszenszky-Zsilinszky Erzsébet az alumínium dobozokból készült mûveket, illetve készítõiket mutatta be néhány szóban. 1999-ben jött létre az Érdektársulat az Alumínium Italos Dobozok Újrahasznosítására Kht., röviden ÉAI Magyarország Kht. Akkoriban ez a fajta szelektív hulladékgyûjtés még nem is létezett hazánkban, tavaly pedig már 1000-1200 tonnányi alumínium hulladékot hasznosítottak újra. A társaság célja: önkéntes alapra helyezni a gyûjtést, úgy, hogy önfinanszírozó legyen a rendszer, ugyanis az anyag értéke magába foglalja a gyûjtés költségét. A kht. elvégzi az oktatást, biztosítja az infrastruktúrát, a gyûjtõk pedig az anyagot értékesítik a megadott felvásárlói láncban résztvevõ cégeknek. Ezidáig 1200 iskolával, és egy országos kiskereskedelmi lánccal mûködnek együtt. P.G. Forrás: www.haon.hu