Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Takarítási akciónkkal egy idõben meghirdetjük a „Közösen a gyermekekért!” akciónkat is, mely során a hulladék értéket és támogatást jelent az oktatási intézmények részére.
Az akció idõtartama: 2006. szeptember 18. – október 31. Az A.K.S.D. Kft. minden oktatási intézmény számára nyit belsõ nyilvántartásra egy számlát. A 2006. szeptember 18–2006. október 31. közötti idõszakban az ezen számlával rendelkezõ, tehát az összes iskolának és óvodának lehetõvé tesszük, hogy maguk az oktatási intézmények, vagy az intézményt támogatni akaró cégek, magánszemélyek, szülõk, hozzátartozók, a lehetõ legmagasabb átvételi áron adhassák le szelektíven gyûjtött hulladékaikat (papír, PET, alumínium italos doboz, italos karton). Az átadott szelektív hulladék ellenértékét, az azt leadó személy vagy cégképviselõ kérésére, az általa megnevezett oktatási intézmény számlájára helyezzük, lehetõséget nyújtva arra, hogy közvetlenül segítsék az oktatási intézményeket és a gyermekeket a behozott hulladékok ellenértékével. Célunk az, hogy akciónkba minél több szülõt, hozzátartozót és a cél fontosságát érzõ és segíteni akaró városlakót bevonjunk. A hulladékokat - 1000 kg mennyiségig - az István út 136. szám alatti Központi Telepünkön, valamint mennyiségi korlátozás nélkül a Vértesi út 9/b. szám alatti Regionális Hulladékkezelõ Telepünkön fogadjuk. A behozott hulladékokat átvételkor lemérjük, mérési jegyzõkönyvet készítünk, ami tartalmazza a hulladék termelõjének nevét, címét, a hulladék fajtáját, mennyiségét, a mérés idõpontját és a hulladék értékét. Gazdasági társaságok és közületek esetén a fizetés átutalással történik, oly módon hogy a mérlegjegy alapján készült számlák ellenértékét, az általunk nyitott számláról az adott intézmény kérésére a saját számlájára utaljuk. Hulladék fajta: Alumínium doboz Akciós egységár (FT/kg): 90 Hullámkarton Akciós egységár (FT/kg): 9 Vegyes papír Akciós egységár (FT/kg): 6 Szürke karton Akciós egységár (FT/kg): 5 Irodai papír (fénymásolópapír) Akciós egységár (FT/kg): 15 Nátron papír Akciós egységár (FT/kg): 8 Fóliás nátron papír Akciós egységár (FT/kg): 8 Italos karton Akciós egységár (FT/kg): 8 PET palack Akciós egységár (FT/kg): 20 PE natúr fólia Akciós egységár (FT/kg): 30 PE színes fólia Akciós egységár (FT/kg): 30 Sztreccs fólia Akciós egységár (FT/kg): 30 Mûanyag reklámtáska Akciós egységár (FT/kg): 25 Akkumulátor hulladék Akciós egységár (FT/kg): 25 Az oktatási intézmények A.K.S.D. Hulladékszámla száma a www.aksd.hu Akciók menüponton belül lesz megtalálható. Óvodai és iskolai „Szemétszüret”: Az akció idõtartama: 2006. szeptember 18. – október 20. A tavaszi „Óvodai és iskolai Szemétszüret” sikerére való tekintettel az új tanévben is meghirdetjük szemétszedõ akciónkat, mely során az iskolák udvarának és közvetlen környezetének a hulladékoktól való megtisztításában és a növényzetek ápolásában szeretnénk segítséget nyújtani. Várjuk mindazon oktatási intézmények jelentkezését, amelyek a diákokat az akcióba aktívan bevonva szeretnének ahhoz csatlakozni, és szervezett formában meg tudják valósítani a hulladékszedõ akciót. Hulladékgyûjtõ zsákot, védõkesztyût, valamint az összegyûjtött hulladék elszállítását az A.K.S.D. Kft. térítésmentesen biztosítja a résztvevõk számára. A zsákokat és kesztyûket az A.K.S.D. Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában lehet átvenni (Debrecen, Vígkedvû Mihály u. 7.), vagy elõzetesen egyeztetve vállaljuk azok eljuttatását az adott oktatási intézménybe.