Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Megközelítõleg 3,2 millió lakosnak, azaz csak minden harmadik embernek van hazánkban lehetõsége arra, hogy külön válogatva gyûjtse a hulladékot – derül ki az ÖKO-Pannon Kht. felmérésébõl. Az A.K.S.D. szerint Debrecenben hasonló az arány.
Az elsõ hazai szelektív hulladékgyûjtést és hasznosítást koordináló közhasznú társaság, az ÖKO-Pannon Kht., ezer embert kérdezett meg a lakosság szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos magatartását vizsgálva. A felmérésbõl kiderül, hogy a hulladék szelektálása egyformán ismert városban és falun, az emberek 98 százaléka hallott már a környezetvédelem ezen módjáról. A megkérdezettek válaszaiból nyilvánvalóvá vált, hogy amíg a városlakóknak „csupán” 49 százaléka hajlandó mindent megtenni környezete védelmében, addig a falvakban élõk több mint 60 százaléka törekedik arra, hogy környezetében kevesebb hulladék keletkezzen. Ennek ellenére a falvakban még mindig kevesebben válogatják szét a hulladékot, mint a városokban. Ennek elsõdleges oka vidéken az idõhiány, míg a városokban a helyhiány. A megkérdezett emberek közel 30-30 százaléka a hulladékgazdálkodás iskolai oktatásával vagy további gyûjtõszigetek kihelyezésével, 16 százaléka pedig a hulladékszállítás költségeinek csökkentésével tenné vonzóbbá a szelektív hulladékgyûjtést. A cég sajtóreferense, Lévai Zsuzsa szerint, Debrecenben hasonló felmérést az A.K.S.D. 2004-ben készített, melybõl kiderült, hogy tíz emberbõl minden kilencedik tudja mi a szelektív hulladékgyûjtés. A lakosság egynegyed része rendszeresen, 30 százaléka alkalmanként, a nagyobb többség viszont egyáltalán nem szelektálja az otthonában összegyûlt hulladékot. A cívisvárosban a fõ probléma, hogy az emberek a kijelölt szelektív hulladékgyûjtõ helyekre egyéb kommunális hulladékot is leraknak, így a mûanyagtartályok környéke sokszor visszataszító látványt nyújt. Az A.K.S.D. úgy próbál megoldást találni, hogy további ötven hulladéklerakó helyet alakítanak ki a városban a tavasz folyamán. Ennek ellenére a cég dolgozói úgy vélik, elsõsorban a lakosoknak kellene jobban odafigyelni környezetükre, és változtatni szemléletmódjukon. DEOL | 2005. április 21., 09:05