Államosítja a lakossági szemétszállítást a parlament

Az Országgyűlés mai ülésén egyebek mellett szavazhat a régóta parkolópályára helyezett hulladéktörvényről, amely lényegében államosítaná a szemétszállítást. A parlament megkezdheti egyebek között az NMHH és a Médiatanács 2011-es költségvetési beszámolójának, valamint a hegyközségekről szóló törvényjavaslatnak a tárgyalását.

Az ülésnap 13 órakor, várhatóan Lengyel Szilvia képviselői eskütételével kezdődik, aki a parlamenti mandátumáról lemondott Kukorelly Endrét váltja az LMP-frakcióban. Az ilyenkor megszokott interpellációs blokk után megválaszthatják az alapvető jogok biztosának jövő nemzedékek védelmét ellátó helyettesét. Az Országgyűlés titkos szavazással dönt Szabó Marcelről.

A határozathozatalok napirendjén szerepel az új hulladéktörvény zárószavazása is. Az előterjesztés legfeljebb 49 százalékos tulajdonrészt engedne a külföldi vállalkozásoknak a hulladékgyűjtési és -szállítási közszolgáltatásban, míg a hulladékgazdálkodás területén nem korlátozná azokat. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár egy szeptemberi bizottsági meghallgatáson azt mondta, hogy a törvényjavaslat megfelel az Európai Unió elvárásainak, nem ütközik a versenyjogba. Elfogadhatják még például a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 2009-2010-es munkájáról és a magyar tudomány helyzetéről szóló beszámolót, továbbá a megyei múzeumok és megyei könyvtárak megyeszékhelyek fenntartásába kerüléséről szóló indítványt.

Ezt követően az Országgyűlés megkezdheti a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint a Médiatanács 2011-es költségvetéséről szóló törvényjavaslat tárgyalását, illetve általános vitát tarthat a hegyközségekről szóló törvényjavaslatról, valamint a digitális átállásról szóló előterjesztésekről is.

A képviselők várhatóan a késő esti órákban értékelhetik azokat a módosító indítványokat, amelyek a bírák nyugdíjkorhatárának változtatását indítványozó előterjesztésekhez érkeztek. Navracsics Tibor azt követően javasolta 65 évre emelni a bírák nyugdíjkorhatárát, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette az év elején életbe lépett, 62 éves korhatárt tartalmazó törvényi rendelkezéseket.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter előterjesztése kiterjedne az ügyészekre, közjegyzőkre, bírósági végrehajtókra és igazságügyi alkalmazottakra. A részletes vitában várhatóan szóba kerül az alkotmányügyi bizottság azon javaslata is, amely hathavi átlagilletményüknek megfelelő kártérítésre jogosítaná a 62. évük betöltése miatt nyugdíjazott bírákat, függetlenül attól, hogy felmentésük miatt bírósághoz fordultak-e.

Az Országgyűlés kedden a tavalyi zárszámadás e hétről elnapolt vitáját folytatja, szerdán pedig a Bethlen Gábor Alap és az Országos Fogyatékosügyi Program beszámolói kerülnek napirendre.

Forrás: HVG