AKSD Hírek - Az AKSD szemete? – Hulladékmező Debrecen peremén

A Tavaszi Nagytakarítás során az AKSD telephelye mellett bukkant a TerepSzemple Stúdió nagy mennyiségű hulladékra. Sajtóközleményben kérte a szervezet a Zöldhatóságot, amíg a hulladékkezelő megoldja ezt a problémát, vonja vissza annak környezetvédelmi engedélyét. Az AKSD is reagált a közleményre.

A TEREPSZEMLE STÚDIÓ SAJTÓKÖZLEMÉNYE

Az AKSD szemete

Az AKSD telephelyéről nagy mennyiségű szemét kerül a környező mezőgazdasági területekre és élővizekbe, ezért a Terepszemle Stúdió arra kéri a Zöldhatóságot, amíg a hulladékkezelő megoldja ezt a problémát, vonja vissza annak környezetvédelmi engedélyét.

Debrecen belterületén és külterületén számos illegális hulladéklerakó található. A Terepszemle Stúdió aktivistái 2012 februárjában kezdték meg a Tavaszi Nagytakarítást, az illegális hulladéklerakók feltérképezését. A megtalált lerakókról (február óta 9-ről) bejelentést tettünk az illetékes Közterület-felügyeletnek a terület GPS koordinátáinak megadásával és a helyszínen készült fotók megküldésével. Miután az egyesület pályázati forrásból egyelőre nem tudja fedezni a hulladékok elszállításának költségeit, az illegális lerakók és elhagyott hulladékhalmok feltérképezésével járulunk hozzá az illegális szemétlerakók felszámolásához. A legutóbbi, március 30-i, az AKSD Vértesi Úti telephelye közvetlen szomszédságában készült terepbejárás eredményét szintén továbbítottuk a Közterület-felügyeletnek.
Az eredmény: Debrecen közigazgatási területén belül nagy mennyiségű elhagyott hulladék található megközelítőleg 25 hektáron szétszóródva, földút, szántó és csatorna mellett, illetve ezen területeken. Feltételezhető, hogy a hulladék az AKSD Vértesi úti telephelyéről származik, a környékre való kikerülését úgy véljük, technológiai hiba okozza.
Mindezek miatt egyidejűleg bejelentést tettünk a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél (Zöldhatóság) is azzal a kéréssel, hogy amíg az üzemeltető nem oldja meg a hulladék kikerülését a telephelyéről, vonják vissza a hulladéklerakó környezetvédelmi engedélyét és kötelezzék működésének felfüggesztésére. A telephelyről kikerülő hulladékról nem állapítható meg, milyen mértékben szennyeződött vegyszerrel, vagy egyéb veszélyes hulladékok származékaival, ezért a hulladékkezelési eljárások folyamán a telephelyről kikerülő anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni.
Az illegális lerakók megléte részint egy rossz társadalmi gyakorlat, részint a jelenlegi hulladékszállítási-és kezelési gyakorlat eredménye. Az egyre nagyobb mennyiségben keletkező hulladékok kezelésének átgondolt, hosszabb távú stratégiája az lenne, ha a szelektív hulladékgyűjtés hasznossága mellett a hulladék keletkezésének megelőzésére hívnánk fel a figyelmet. Sajnos, mivel a szemétszállítás bevételteremtő gazdasági tevékenység, a kisebb mennyiségű hulladék kezelése általában nem áll az üzemeltetők érdekében, ebben a kérdésben mind a lakosság, mind a gazdasági szereplők részéről szemléletváltásra van szükség.

Debrecen, 2012. április 3.
TerepSzemle Stúdió

AZ AKSD SAJTÓKÖZLEMÉNYE


A tegnapi napon a Terepszemle Stúdió sajtóközleményben kérte a hatóságot arra, hogy vonja vissza társaságunk környezetvédelmi engedélyét, azzal az indokkal, hogy az A.K.S.D. Kft. Vértesi úti telephelyéről nagy mennyiségű szemét kerül a környező mezőgazdasági területekre és élővizekbe. Társaságunkat nem kereste fel a fent említett szervezet, hogy magyarázatot kérjen a problémára, ezért az alábbiakban szeretnénk reagálni:

Az Alföldön a földrajzi viszonyoknak megfelelően kizárólag a dombépítéses hulladéklerakási technológia alkalmazható. Ezen technológia – számos előnye mellet – hátránya, hogy extrém szeles időjárás esetén a kis fajsúlyú hulladékok egy részét a szél kihordja a lerakóról, illetve telephelyünkről. Ez a technológia pontos betartása mellett is megvalósul, azonban mindent megteszünk a kihordott mennyiség csökkentésére, illetve összegyűjtésére (szerződésünk van a környező terület tulajdonosával a hulladék összegyűjtésére, mely szolgáltatásért természetesen fizetünk, illetve a dolgozóinkat szemétszedésre még pihenőnap is berendeljük).

A papír, fólia hulladékba a konténerek, kukás gépjárművek kiürítésekor kap bele a szél, amely a kiépített szélfogó háló fölött akár több 10 méter magasan sodorja tovább. Mivela telepen 20 méter magasságban, naponta átlag 700 tonna hulladék kerül leürítésre, egy több hetes erős, viharos szél esetén a kihordott mennyiség összegyűjtése még fokozott energia mellett is napokat vesz igénybe. (A zöldhatóság által jóváhagyott technológiai utasítás szerint a viharos szél által kihordott hulladékmennyiséget a vihar megszűnése után össze kell szedni.) Munkánkat nehezítette, hogy kora tavasszal a vegetáció hiánya miatt a szántóföldre kihordott hulladékot a szél nagyobb területen szórta szét.

A papír és műanyag hulladék környezetkárosító hatása szerencsére elsősorban esztétikai jellegű, mivel veszélyes anyagokat nem tartalmaznak, összegyűjtésük esetén semmilyen maradék káros anyag nem terheli a talajt, illetve élővizeket.A kihordott, és azóta összegyűjtött hulladék egyébként élővizet nem veszélyeztetett, mivel a telephelyünkön húzódó korábbi Lovászzugi csatorna már nem funkcionál, vízutánpótlása megszüntetésével árokként funkcionál.

A környezethasználati engedélyünk ideiglenes visszavonását körültekintően kell kezdeményezni, mivel közszolgáltatási tevékenységünk felfüggesztése az ideiglenesen kihordott papír-fólia mennyiségéhez képest jelentősen nagyobb szennyezést okozna.

Kardos Marianna
ügyvezető igazgató

Virág László
ügyvezető igazgató

Forrás: HAON

AZ AKSD szemete? - HUlladékmező Debrecen peremén