Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Konzekvens piacbõvítõ stratégia a hulladékgazdálkodási szektorban
Az Energie AG 11,1 és 27,6 millió eurós áron átveszi a német RWE Umwelt AG magyarországi és csehországi hulladékgazdálkodási vállalatait, született meg a megállapodás a két konszern között. Az errõl szóló szerzõdés a napokban aláírásra került. Az ajánlattevõk versenyében kötelezõ érvényû ajánlatok alapján mindkét esetben a legjobb ajánlatot az Energie AG tette. A tranzakciók végrehajtá-sához az illetékes versenyhivatalok hozzájárulása még szükséges. Az Energie AG a két társaság átvételével konzekvensen továbbfolytatja piacbõvítõ stratégiáját az új EU-tagállamok irányába: „Az RWE Umwelt Hungary cégcsoport megvásárlásával által átvesszük a piacvezetõ pozíciót is a privát szolgáltatói szektorban. Ez ideális kiindulópont a szomszédos orszá-gunkkal, Magyarországgal való hosszú távú partnerkapcsolat kialakításához “, fejezte ki megelégedé-sét Leo Windtner, az Energie AG vezérigazgatója a sikeres üzletkötéssel kapcsolatban. Az RWE Umwelt Hungary piacvezetõ a privát hulladékgazdálkodási piacon Az Energie AG ezáltal a közel 800 dolgozóval Magyarország vezetõ környezetvédelmi szolgáltatói közé tartozik, és a privát szolgáltató szektorban piacvezetõ szerepet tölt be. Az RWE Umwelt cégcsoport szolgáltatásai átfogják a teljes hulladékkezelési- és újrahasznosítási palettát. Fõtevékenységei közé tartozik a kommunális és ipari hulladékkezelés, valamint a lerakó-üzemeltetés. További fontos szol-gáltatási terület a másodnyersanyagok begyûjtése, válogatása és kezelése, továbbá a téli és nyári úttisztítás a különbözõ régiókban. Az RWE Umwelt AG magyarországi érdekeltségei egymillió lakos kommunális hulladékát kezelik. Az RWE Umwelt Hungary Kft. érdekeltségi körébe tartozó társaságok a 2003-as évben 13 millió eurós konszolidált árbevételt realizáltak. Az Energie AG vezetõ szolgáltató-konszern Felsõ-Ausztriában Az Energie AG vezetõ szolgáltatóvállalat Felsõ-Ausztriában. A villamos energia mellett a konszern má-sik legfontosabb tevékenységi területe a hulladékgazdálkodás. A hulladékgazdálkodási tevékenységi körhöz tartozó szolgáltatásokat az Energie AG leányvállalata, az AVE végzi. Az AVE Ausztriában piac-vezetõ szerepet tölt be. Az Energie AG operatív magyarországi tevékenységét is az AVE fogja átvenni.