Hírek - AKSD Kft. Debrecen

A debreceni köztemetõ fenntartási és felújítási munkálatait a város újabb 15 évre az A.K.S.D. Kft.-re bízta. 2018 végéig számos fejlesztés várható.
A temetõ kapacitása három éven belül kimerül, ezért a terület bõvítése nem tûr további halasztást - tudtuk meg Varga Lászlótól, a polgármesteri hivatal városfejlesztési fõosztályának vezetõjétõl. Mint elmondta, a munkálatok beindításához azonban számos engedélyt be kell szerezni, s meg kell vásárolni a Nagyerdõ érintett területeit. Késõbb pedig itt is ki kell építeni a közvilágítást, s a csapadékvíz elvezetõ rendszert. Új kapu, új utak Sokan tapasztaljuk, hogy amikor szeretteink sírját a fõbejáraton keresztül kívánjuk megközelíteni, esetenként hatalmas távolságokat kell megtennünk. - A köztemetõ nyugati oldalán újabb kaput kell nyitnunk, ez azonban elképzelhetetlen a Benczúr Gyula utca aszfaltozása nélkül - jegyezte meg a fõosztályvezetõ. A tervekben szerepel a köztemetõ körülkerítése is. Az A.K.S.D. Kft. már a közelmúltban megkezdte a rekonstrukciót, az eddigi beruházás mintegy 150 millió forintot emésztett fel. - A krematórium modernizációja az elsõdleges feladatok egyike. A svéd gyártmányú hamvasztókemencék közel húsz éve mûködnek, cseréjük idõszerû. Az új rendszerek beszerzése több tízmillió forintba kerül - hangsúlyozta Varga László, aki hozzátette: szeretnék megteremteni a szétszórásos temetés feltételeit is. A köztemetõ területén tóval körülvett dombot alakítanak ki, ahol egy szökõkútba szórják majd a hamvakat, amelyeket a víz késõbb bemos a talajba. A kegyhely mellett egy relieftábla õrzi majd a holtak emlékét. Az urnafülkék renoválását szintén tervbe vették, továbbá parkolóhelyeket alakítanak ki a köztemetõ bejáratánál, és megnyitják az északi kaput is. A beruházás 340 millió forintba kerül, melyet teljes egészében az A.K.S.D. Kft. vállalt magára. Forrás: HAON