Hírek - AKSD Kft. Debrecen

A debreceni köztemetõk üzemeltetésére kötött Kegyeleti közszolgáltatási szerzõdésben vállalt kötelezettségeit Társaságunk idõarányosan teljesítette, sõt jelentõs mértékben túlteljesítette.
A díszsírkert felújítása A díszsírkert, ahol városunk díszpolgárai, neves személyiségei nyugszanak, évek óta megszépülésre várt. Szerettük volna, ha a kert újra a temetõ díszévé válik, méltó nyughelyet biztosítva elõdeinknek. A felújítás során egyrészt a sétányt alakítottuk át, másrészt a sírokat megtisztítottuk. A sétányt 5 cm vastagon zúzott kõvel borítottuk, melyet murvával fogunk beborítani. A felújítás befejeztével a sétányt a lakossági gépjármû forgalom elõl elzárjuk. Jelenleg 57 sír áttisztítása folyik. Emellett a mûkõszegély nélküli sírok (26 db) faragott fakeretet kapnak. A kertben a megpihenést és emlékezést 12 pihenõpad fogja segíteni. A felújítás október 30-ra készül el, 3 millió Ft tervezett ráfordítással. A díszsírkert melletti járda is megszépül. A II. kapu és a harangláb közötti gyalogút díszburkolatot kap. Az átalakítás 1,65 millió Ft-ba kerül. A héten fejezõdik be a 2. ravatalozó freskójának felújítása. A felújítást a megrongálódott tetõszerkezet miatti beázás indokolta. A 80-as évek elején végrehajtott nagyszabású ravatalozó felújítást követõen a tetõszerkezetet nem javítgatták, így a sérülések néhány helyen beázást okoztak. Tavasszal megújítottuk a tetõszerkezetet, az épület lapos tetõ feletti szigetelését újrakészíttettük, majd a falak kiszáradását követõen most õsszel kerülhetett sor a freskó restaurálására. A munkálatok 2 millió Ft-ba kerülnek. Elkészültek az I. és II. teremhez vezetõ lépcsõk melletti korlátok, melyek az idõsebb és beteg látogatók mozgását hivatott segíteni. A korlátok a ravatalozó épület más díszítõelemeivel összhangban, a Mûemlék Felügyelet engedélyével készültek. A szükséges engedélyek beszerzése után, várhatóan jövõ év tavaszán, elkezhetjük a felhajtó kialakítását. A 4. teremnél lévõ lépcsõnél a felhajtó biztosítja majd a kerekesszékes mozgást az épület összes termébe.