Hírek - AKSD Kft. Debrecen

A debreceni regionális hulladéklerakó beruházásának elõkészítõ munkálatai (tereprendezés, elõkészítés) 2003. július 22-én megkezdõdtek, és a mai napra elkészült a depó elsõ harmada.
Az 1 hektárnyi lerakófelület a legmodernebb EU környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen épült meg. Ennek megfelelõen készült a többrétegû szigetelési rendszer, a 6 db biogáz kút és drénrendszer a csurgalékvíz elvezetésére. A depó ezen szigorú mûszaki elõírásai alkalmassá biztosítják – hasonlóan Debrecen jelenlegi mûködõ depójához – a három környezeti elem (föld, víz, levegõ), vagyis környezetünk védelmét. A teljes beruházás (depó, válogató, komposztáló) várhatóan 2004. második negyedévére készül el. Az ISPA- támogatással megvalósuló Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program beruházásának kiviteli szerzõdését 2003. június 10-én írta alá Debrecenben Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Jürgen Köppen, az Európai Unió budapesti nagykövete, valamint a térségi hulladékgazdálkodási társulások elnökei. A program pénzügyi megállapodását Brüsszelben 2000-ben írták alá; a 23,8 millió eurós beruházást az EU az ISPA-keretbõl 14,05 millió euróval támogatja. A három regionális hulladéklerakó megépítése mellett mintegy 60 korszerûtlen szeméttelepet kell a megyében felszámolni. Az ISPA-támogatás elnyeréséhez szigorú feltételeknek kellett megfelelni. A modern hulladéklerakók nemcsak hozzájárulnak a tiszta környezet megvalósításához, hanem új munkahelyeket teremtenek, s további tõkebefektetõket is vonzanak a térségbe. A Debrecen gesztorságával megvalósuló projektben összesen 78 település vesz részt. A beruházás során Debrecenben 3,3 hektár, Hajdúböszörményben két hektár, Berettyóújfaluban 2,5 hektár területû hulladéklerakó épül meg. A beruházás (depó, válogató, komposztáló) költségeinek 75 százalékát az EU ISPA programja, 17 százalékát a központi költségvetés, 8 százalékát pedig a helyi önkormányzatok biztosítják. A debreceni regionális hulladéklerakó 23 település hulladékait fogadja majd be. A kivitelezést a Hajdú-2002 Konzorcium nevében Debrecenben a Keviép Kft. végzi. Az önkormányzatok üzemeltetéssel az A.K.S.D. Kft-t bízták meg.