AKSD Hírek - Debreceni hóintézkedések

Debrecen város önkormányzata, intézményei, polgárvédelmi egységei és az együttműködő civil szervezetek felkészültek a fagyos, hideg időben a lakosság védelmére - adta hírül ma a város hivatalos portálja. Ismertetjük a részleteket.

"A debreceni önkormányzati kezelésű szilárd burkolatú utak, járdák speciális gépi és kézi síkosság-mentesítését és a hó eltolását – az önkormányzat megrendelése alapján – az AKSD Kft. végzi. A gépi munkavégzés során az ütemek fontossági sorrend szerint tartalmazzák az utak, járdák tisztítási folyamatait.

Debrecen hóintézkedések - AKSD Kft.

A tömegközlekedési útvonalak és a fő gyűjtőutak járhatóságának biztosítása jelenti az elsődleges feladatot. Ezek az úgynevezett A és B ütemek keretében szabályozottak, s városunkban összesen 178 kilométernyi útvonalat érintenek.

A következő az úgynevezett C ütem, mely a fontosabb lakótelepi szerivizutakat, valamint a főbb gyűjtőutakba csatlakozó utcák tisztítását tartalmazza, mintegy 80 kilométer hosszúságban.

A D ütem kertvárosi jellegű utcákat tartalmaz, mintegy 30 kilométer hosszban.

Az E ütembe a forgalmukat tekintve kisebb utcák tartoznak, összesen mintegy 190 kilométer hosszban.

Az A és B ütemek együttes hótolási és síktalanítási munkálatainak elvégzése átlagos téli időjárási körülmények között mintegy 8 órát vesz igénybe. A kijuttatott 1:5 arányú síktalanító só-homok keverékből a só -7, -8 Celsius fokos hőmérsékletig tudja kifejteni olvasztó hatását, ez alatti hőmérsékleten már nem. A homok érdesíteni tudja a síkos felületet akkor, mikor a só már „nem tud dolgozni”.

A kézi hóeltakarítási és síkosság-csökkentési munkák közé a járdáknak, a tömegközlekedési megállók peronjainak, a gyalogátkelőhelyeknek és a kerékpárutaknak a téli fenntartása tartozik. Ezek összességében közel 280 ezer m2-nyi szilárd burkolat téli fenntartási munkáit jelentik.

Az AKSD Kft. tájékoztatása szerint a téli üzemmódra átállított gépparkjuk, valamint a munkavégzéshez szükséges dolgozói létszámuk rendelkezésre áll. A február 4-5-i hétvégén túlmunka keretében a Dehusz Kft. 25 közhasznú dolgozója is bekapcsolódik a kézi hóeltakarítási munkálatokba. Egy A és B ütem AKSD Kft. által elvégzett szórási munkája nettó 2,4 millió forintba, a hóeltolási munka további nettó 1,8 millió forintba kerül. Az önkormányzat nem általánydíjat, hanem az elvégzett munkák utáni négyzetméter-díjat fizeti a szolgáltatónak.

A város feladatellátásán túl a magáningatlan-tulajdonosoknak is van téli feladatuk. Eszerint a közterület tisztán tartási kötelezettsége magában foglalja az ingatlan előtti területen a járdáról az összefüggő hótakaró reggel 08.00 óráig, az ezt követően keletkezett összefüggő hótakarónak pedig a 10 órán belüli eltakarítását, valamint az egyébként csúszós járdán keletkezett síkosság elleni védekezést. A síkosság elleni védekezésre kizárólag környezetkímélő anyagokat (például homok, hamu, csúszásgátló készítmények, környezetbarát vegyszerek) szabad felhasználni. A síkosság elleni mentesítő anyagokat tilos zöldterületen tárolni, továbbá tilos a havat a csapadékvíznyelőkre gyűjteni.

A közlekedési viszonyok az előttünk álló havazás miatt jelentősen romolhatnak, ezért a debreceni polgármesteri hivatal arra kér mindenkit, hogy csak a legszükségesebb esetben induljon útnak akár a városon belül vagy azon kívül. A hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy amennyiben jelentős hóesés alakul ki, a jövő hét elejére a lehető legkevesebb, a közlekedést akadályozó tényező legyen városban.

Az önkormányzat megszervezte a készenléti és az ügyeleti szolgálatokat

A családsegítő, a szociális és a gyermekvédelmi intézmények és civil szervezetek munkatársai napok óta járják az egyedül élő, vagy nehezen megközelíthető helyen lakó, veszélyeztetett ellátottjaikat, felhívják a figyelmüket a várható veszélyek megelőzésére, szükség esetén segítenek nekik átmeneti elhelyezésükben. Akadt olyan idős ember, akit az önkormányzat átmenetileg idősotthonba szállított hideg, fűtetlen lakásából.

A hajléktalanokkal kapcsolatos feladatokat ellátó Refomix Nonprofit Közhasznú Kft.-vel együttműködve nagyobb figyelem jut az utcán élőkre is. Senki nem maradhat ellátás nélkül!

Az önkormányzat felkérte a városi közműszolgáltató cégeit, hogy tartsanak megerősített ügyeletet egy esetleges meghibásodás mielőbbi elhárítása érdekében, hogy a közszolgáltatások működése folyamatosan biztosítható legyen.

A város „teajárat” indításával próbál azoknak segíteni, akik több időt kénytelenek az utcán tölteni – például buszmegállókban várakozva. A családsegítő intézmények munkatársai a polgárőrség közreműködésével február 3-án, pénteken délután, és hétvégén is járják a várost meleg teával, és felkeresik a forgalmasabb helyeket.

A Tócóskertben a hét végén nyitva lesz a Forrás Közösségi Klub (Angyalföld tér 11.), és melegedést kínál az arra járóknak. A MÁV Nagyállomás (Petőfi tér) épületébe szintén be lehet térni egész nap. Szükség esetére előkészített az önkormányzat egy volt iskolaépületet is a Debrecenből tovább utazni nem tudók befogadására.

A város oktatási intézményeiben felhívják a diákok figyelmét az időjárás veszélyeire, az esetleges utazási nehézségekre és szükség esetén hét végén, vagy később is biztosít a város kollégiumi elhelyezést mindazon diákoknak, akik nem tudnak hazautazni.

Amennyiben arra szükség van, a város megnyitja az erre kijelölt, melegedést szolgáló épületeket és felkészült a veszélybe kerülők átmeneti elhelyezésére is.

Szükség esetén az átmeneti szálláson tartózkodók számára a DMJV Idősek Házának konyhája élelmiszert biztosít.

A Családsegítő Központ számára nehézséget okoz a segítségnyújtásban az, hogy fűtetlen lakásban élő idős emberek sok esetben nem kérnek segítséget, mert féltik nehezen megszerzett vagyonukat, ezért szükséghelyzetben, átmenetileg sem szívesen hagyják el otthonukat."