Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Adó módjára behajtható a helyi jegyzõ közbenjárásával a be nem fizetett szemétszállítási díj.
Viharos indulatok kavarogtak az elmúlt napokban a településen a szemétszállítás miatt. Mint azt megtudtuk, az elmúlt csaknem 10 évben az önkormányzat fizette e szolgáltatás díját, 2005. október 1–tõl azonban a lakosságnak kell állnia. Mivel a szolgáltatás kifizetése utólagos, a lakosság januárban kapta meg a 2005–ös év utolsó negyedévére vonatkozó számlát. Többen sérelmezték, miért nekik kell ezt kifizetniük, hiszen a tavaly kifizetett kommunális adóban ez az összeg véleményük szerint benne van. – Az adó az adó és nem szemétszállítási díj – mondta Csató István polgármester. – Évente csaknem 20 millió forint folyik be a kommunális adóból, a szemétszállítás pedig 38 millió forintba kerül. Ebbõl is látszik, hogy a kommunális adóból ezt nem fizethettük. A szemétszállítás díját más önkormányzati forrásból fedeztük, a kommunális adót pedig fejlesztésre, például járdaépítésre fordítottuk. Adóként behajtható A hulladékgazdálkodási törvény értelmében minden ingatlantulajdonosnak igénybe kell vennie a kötelezõ közszolgáltatást, hulladéktároló edényzettel kell rendelkeznie és ebbõl következõen díjat kell fizetnie, mondta Gosztola Ferenc, az AKSD Kft. kereskedelmi és marketing igazgatója. Ez az összeg 2005. évre vonatkozóan 210 forint ürítésenkét, idén pedig 234 forint. A 2000. évi hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében a közszolgáltatónak minden évben kalkulációt kell készítenie, ezt az önkormányzatnak elõterjeszteni elfogadásra és ez lesz az alapja az éves díjnak. Amennyiben a derecskei lakosok február 9–ig nem fizetik be a kipostázott számlát, abban az esetben felszólításban részesülnek, majd ha a tartozás a 90 napot is meghaladja, akkor a helyi jegyzõ közbenjárásával adókét behajtható ez a köztartozás. Só.A. Forrás: www.haon.hu