Elsősorban figyelmeztetnek

A „Kinek a feladata?” című olvasói hozzászólásra (Napló, január 15.) az alábbiakban válaszolunk.

Az önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú utak, járdák speciális gépi és kézi síkosság-mentesítését és hóeltolását közbeszerzési eljárás nyerteseként az AKSD Kft. végzi a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályának megrendelésére. Fontossági sorrend szerint takarítják az utakat, járdákat, így a tömegközlekedési járművek útvonalai és fő gyűjtőutak jelentik az elsődleges feladatot. A lakótelepi, kertségi és egyéb utak mentesítésére ezt követően kerül sor. A Dehusz Kft. közmunkásai is kiveszik részüket a feladatok elvégzéséből azokon a területeken, ahol az önkormányzat kötelezettséggel rendelkezik. Költségtakarékossági okokból a közmunkások munkájára egyre nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni. A gyalogosok által használt önkormányzati kezelésben lévő területeken az a célunk, hogy azokon havas-jeges időszakokban – az évszaknak megfelelő, csúszásmentes talpú téli lábbeliben – biztonságosan lehessen közlekedni. A város közterületének tisztán tartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 29/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet határozza meg az ingatlantulajdonosok közterületet érintő kötelezettségeit. E szerint az ingatlan tulajdonosának a közterület-tisztántartási kötelezettsége magában foglalja az ingatlan előtti területen a járdáról a hó eltakarítását és az egyébként csúszós járdán keletkezett síkosság elleni védekezést. A Debreceni Közterület-felügyelet elsősorban figyelmeztetést alkalmaz a téli munkák el nem végzése miatt, szankcionálásra csak a legvégső esetben kerül sor. Hivatalunknak is folyamatosan jelzik az általuk tapasztalt hiányosságokat.

Forrás: HBN