Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Lakossági lomtalanítási akciót tart ismét az A.K.S.D. Kft. - ezúttal szeptember 1-tõl november 15-ig, az ütemterv szerinti napokon 6 és 14 óra között.
A díjtalan gyûjtésre olyan - az ingatlanokban keletkezõ - szilárd hulladék helyezhetõ ki, mely nem tehetõ kukákba, s a rendszeres hulladékszállítás alkalmával sem vihetõ el (bútor, elektronikai készülékek, nagyobb dobozok, zsákolt rongy stb). Nem rakható ki: kommunális hulladék, építési törmelék, gépjármûgumi, akkumulátor, veszélyes hulladék, vegyszer és olyan holmi, ami veszélyezteti a dolgozók épségét. A hulladékokat az utcalistán megjelölt lomtalanítási napokon legkésõbb 6 óráig, de lehetõleg elõzõ este kell kitenni. A lomtalanítási hulladék úgy helyezendõ a szedési útvonalra (a lakóingatlanok elé), hogy megközelíthesse a gyûjtõkocsi, továbbá ne gátolja a gyalogos- és a gépjármûforgalmat. A kis méretû hulladékoknak bekötözött zsákokban kell lenniük. Debrecenben a lomtalanítást egy tömörítõs és egy "csipkedõs" platós gépjármû végzi. Ma Felsõ-Józsát, szeptember 4-én, hétfõn pedig Alsó-Józsa 34 utcáját járják be a cég munkásai. Hasonlóan a korábbiakhoz, négy szombaton, 8 és 16 óra között ezúttal is leadhatók háztartási gépek és elektronikai hulladékok (pl. mosó- és számítógép). Ezek idõpontjai és helyei a következõk. Szeptember 2. - Szentgyörgyfalvi utca; szeptember 9. - Kurucz-Kincseshegy utcai sarok; szeptember 16. - Mikepércsi úti lakótelep; szeptember 23. - Széna tér. Forrás deol