Hírek - AKSD Kft. Debrecen

A korábbi évek gyakorlatának megfelelõen ez évben is megtesszük a szükséges intézkedéseket a halottak napja zökkenõmentes lebonyolításához.
A halottak napja környezetében a debreceni Köztemetõ nyitva tartását a következõk szerint biztosítjuk:Október 29-én reggel 7-tõl este 7-igOktóber 30-án reggel 7-tõl este 7-igOktóber 31-én reggel 7-tõl este 8-igNovember 1-jén reggel 7-tõl este 8-igNovember 2-án reggel 7-tõl este 8-igNovember 3-án reggel 7-tõl este 7-ig

Az elõzõekben felsorolt idõpontokat megelõzõen és követõen a Köztemetõ korábbiakban maghatározott általános nyitva tartási rendje van érvényben.
 

November 1-jén kizárólag a Köztemetõ mûködésével összefüggõ gépjármû forgalom hajthat be a Köztemetõ területére, ennek megfelelõen ezen a napon minden lakossági, vállalkozói, személy- és tehergépkocsi forgalom tilos a Köztemetõ területén.
 

Természetesen ezen a napon a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen idén is a PIREHAB Mozgáskorlátozottak Kisvállalata által rendelkezésre bocsátott kisbuszok térkép szerinti útvonalon történõ közlekedése nyújt segítséget a rászorulóknak a sírok megközelítéséhez.
 A október 25-én a szombati behajtási tilalmat feloldjuk, ennek megfelelõen a köztemetõ területére a behajtási díj megfizetése ellenében mindennemû gépjármû forgalma megengedett.

(A Köztemetõ területén a II. számú kapunál, a tükörtó mellett kijelölt területen ez évben is árusíthatják virágaikat a virágkereskedõk és kistermelõk.)
 

A lakossági gyalogos forgalom az I., II., és III. számú kapukon keresztül történhet, mely portákon természetesen a temetõ nyitva tartási idejének megfelelõ idõtartamig portaszolgálat is lesz. A lakossági személygépkocsi forgalom azonban csak az I. számú kapun keresztül történhet az elõzõekben felsorolt idõszakokban.

A Köztemetõben mûködõ sírköves vállalkozások és vállalkozók október 29-én 1800-ig dolgozhatnak, ezt követõen a halottak napja idõszakában a Köztemetõ területén nem lehet sírköves munkát végezni.
 A hagyományoknak megfelelõen november 1-jén a 2. számú ravatalozó elõtti területen halottainkról történõ megemlékezés 15 órától kezdõdik a Református Egyház Istentisztelete. A Csokonai Színház mûvészeinek emlékmûsora 1530-tól, majd ezt követi 16 órától a Római Katolikus Egyház halottainak emlékére tartandó mise.

A halottak napja környezetében a temetõ rendjének forgalomszervezési intézkedéseinek betartása érdekében a Köztemetõ területén az üzemeltetõ A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. megerõsített rendészeti szolgálatot biztosít, melyhez a Rendõrség és a Közterület Felügyelet is segítséget nyújt.