Hírek - AKSD Kft. Debrecen

A nyitva tartás a Debreceni és a Józsai temetõre egyaránt vonatkozik.

Halottak napja környezetében a Debreceni Köztemetõ és a Józsai temetõ nyitva tartását a következõk szerint biztosítjuk:

2009. október 29. csütörtök 7:00 - 19:00

2009. október 30. péntek 7:00 - 19:00

2009. október 31. szombat 7:00 - 20:00

2009. november 01. vasárnap 7:00 - 20:00

2009. november 02. hétfõ 7:00 - 20:00

2009. november 03. kedd 7:00 - 19:00

Az elõzõekben felsorolt idõpontokat megelõzõen és követõen a Köztemetõ korábbiakban maghatározott általános nyitva tartási rendje van érvényben.

November 1-jén kizárólag a Köztemetõ mûködésével összefüggõ gépjármû forgalom hajthat be a Köztemetõ területére, ennek megfelelõen ezen a napon minden lakossági, vállalkozói, személy- és tehergépkocsi forgalom tilos a Köztemetõ területén.

Természetesen ezen a napon a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen idén is a PIREMON Mozgáskorlátozottak Kisvállalata által rendelkezésre bocsátott kisbuszok térkép szerinti útvonalon történõ közlekedése nyújt segítséget a rászorulóknak a sírok megközelítéséhez.

Az október 24. és október 31. szombati behajtási tilalmi napokat feloldjuk, ennek megfelelõen a köztemetõ területére a behajtási díj megfizetése ellenében mindennemû gépjármû forgalma megengedett.

A Köztemetõ területén a II. számú kapunál, a tükörtó mellett kijelölt területen ez évben is árusíthatják virágaikat a virágkereskedõk és kistermelõk. Az árusító helyek feltöltésére a III. számú kapun keresztül nyílik lehetõségük. A lakossági gyalogos forgalom az I., II., és III. számú kapukon keresztül történhet, mely portákon természetesen a  temetõ  nyitva tartási idejének megfelelõ idõtartamig portaszolgálat is lesz. A lakossági személygépkocsi forgalom azonban csak az I. számú kapun keresztül történhet az elõzõekben felsorolt idõszakokban. A Köztemetõben mûködõ sírköves vállalkozások és vállalkozók október 29-én 1800-ig dolgozhatnak, ezt követõen a halottak napja idõszakában a Köztemetõ területén nem lehet sírköves munkát végezni.

A hagyományoknak megfelelõen november 1-jén a 2. számú ravatalozó elõtti területen halottainkról történõ megemlékezés 15 órától kezdõdik a Református Egyház Istentisztelete. A Csokonai Színház mûvészeinek emlékmûsora 1530-tól, majd ezt követi 16 órától a Római Katolikus Egyház halottainak emlékére tartandó mise. 

A halottak napja környezetében a temetõ rendjének forgalomszervezési intézkedéseinek betartása érdekében a Köztemetõ területén az üzemeltetõ A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. megerõsített rendészeti szolgálatot biztosít, melyhez a Rendõrség és a Közterület Felügyelet is segítséget nyújt.