Hírek - AKSD Kft. Debrecen

-7 Cfok hőmérsékletnél, 2010.december 20-án 06.30 - kor Önkormányzat köztisztaság ellenőre elrendelteaz „Á” kiemelt terület 50 % nak szükség szerinti síkosságcsökkentését.

Vezénylés időpontja:  2010. december 20-án 
Vezényelt gépjárművek száma:  2 db pronár traktor

Vezényelt dolgozók száma:   2 fő gépkezelő
Terület megnevezése:   „Á” kiemelet terület
Munka megnevezése:   Síkkosságcsökkentés (folyami homok)

Befejezés időpontja:   2010.12.-án 08.00
Egyéb: Felhasznált folyamihomok: 1,5 m3