Hírek - AKSD Kft. Debrecen

-2 Cfok hőmérsékletnél, (Ónoseső esett reggel) 2010.december 21-én 06.45 - kor Önkormányzat köztisztaság ellenőre elrendelte az „Á” kiemelt terület 50 % nak szükség szerinti síkosságcsökkentését. Más téli munkát nem engedélyezett.

Vezénylés időpontja: 2010. december 21. 
Vezényelt gépjárművek száma:  2 db pronár traktor

Vezényelt dolgozók száma: 2 fő gépkezelő
Terület megnevezése: „Á” kiemelet terület
Munka megnevezése: Síkkosságcsökkentés (folyami homok)

Befejezés időpontja: 2010.12.21-én 09.00 (várható időpontja)
Egyéb: Felhasznált folyamihomok: 1,5 m3