Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Az AKSD Kft. a legfogékonyabb korosztály bevonásával hívja fel a figyelmet a környezettudatos magatartásra, ezért segítséget nyújt az óvodai és iskolai hulladékgyûjtési akciókhoz, és folytatódik az a program is, melyben a leadott szelektív hulladék árával, bárki támogathatja az oktatási intézményeket.
Óvodai és iskolai szemétszüret címmel hirdet újra szemétszedõ akciót szeptember 18-a és október 20-a között az AKSD Kft. A társaság kesztyûk, hulladékgyûjtõ zsákok és konténerek biztosításával, valamint a hulladék elszállításával járul hozzá ahhoz a kezdeményezéshez, hogy a gyerekek tisztíthatják meg az iskolák és óvodák udvarait, közvetlen környezetüket. Emellett az AKSD Kft. más minden oktatási intézménynek nyitott egy számlát, és október végéig kiemelt árat fizet a hulladékudvarukban leadható szelektíven gyûjtött másodnyersanyagokért (például: papír, alumínium italos doboz, mûanyag palack). Az ezekért kapott összeget bárki felajánlhatja egy-egy oktatási intézménynek, ezzel támogatva akár gyermeke iskoláját, óvodáját – tájékoztatott a programról Gosztola Ferenc kereskedelmi és marketing igazgató. Az utóbbi akció szervezésében a cég segítséget kapott a megyei Pedagógiai Intézettõl, így mintegy ötszáz oktatási intézmény értesült a lehetõségrõl. Vasné Dömötör Rozália a pedagógiai szolgálat munkatársa szerint példaértékû a két különbözõ profilú fél összefogása, és reméli, hogy az ötszáz intézményben több ezer gyereket és felnõttet sikerül aktivitásra ösztönözni. Forrás deol