Hírek - AKSD Kft. Debrecen

2006. június 2-án 10 órakor megnyitotta kapuit az AKSD Kft. Hulladékudvara.
Ma Magyarországon már mûködnek olyan telepek, úgynevezett hulladékudvarok, amelyek a kommunális hulladék még hasznosítható alkotóit és veszélyes összetevõit fogadják. Ez a megoldás nem új keletû, hiszen a MÉH országos hálózata évtizedeken át éppen ilyen rendszerû gyûjtésre rendezkedett be. A cég összeomlásával nagy ûr keletkezett a hulladékkezelés terén. Jelenleg hazánk számos településén mûködtetnek hasonló udvarokat és a mai naptól már városunk is büszkélkedhet Hulladékudvarral. Általánosságban elmondható, hogy Debrecen városában és vonzáskörzetében a 2005. évben 85.000 – 86.000 tonna települési szilárd hulladék keletkezett, melynek háztartási hulladékokra vonatkozó mennyiségének kb. 50%-a kerülhetne szelektálásra a lakosság hathatóbb odafigyelésének eredményeként. A Telephelyünkön kialakított hulladékgyûjtõ udvar létesítése is ezt a célt szolgálná elsõsorban, hogy a hulladékok további kezelése a legjobb módon megvalósítható legyen, továbbá megtakarítást eredményezne a lakosság (családok) számára a kukákba kerülendõ kevesebb hulladék mennyiségének csökkenése végett. A hulladékudvarban begyûjthetõ hulladékok fajtái: 1. Papír hulladékok (újságpapír, kartonpapír stb.) 2. Fém hulladékok (háztartásban fellelhetõ nem használt fémek, fémtárgyak) 3. Fa hulladékok (fanyesedékek, ágak, lomblevelek, raklapok, stb.) 4. Üveg hulladékok (színes üveg, fehér üveg, öblösüveg, stb.) 5. Textil hulladékok (elhasznált ruhanemûk, takaró, stb.) 6. Gumiabroncsok (melyek tovább már nem hasznosíthatók) 7. Elektromos és elektronikai berendezések (elhasznált fénycsövek, hûtõszekrények, rádiók, televíziók, számítógépek, monitorok, mobiltelefonok, olajradiátorok, darálók, mikrohullámú sütõk, szárazelemek, akkumulátorok stb.) 8. Irodatechnikai berendezések szalagjai, patronjai, kazettái, melyek festékport még nyomokban tartalmaznak 9. Zöldhulladékok (kertekben lenyírt fû, gally, gyümölcs-zöldség maradványok, lehullott lomb stb.) 10. Lom hulladékok (kiselejtezett szekrények, ágyak, konyhai felszerelések, fürdõszoba felszerelések, stb.) 11. Festéket foltokban tartalmazó dobozok, lakkos dobozok, hígítós dobozok, ragasztós dobozok 12. Lejárt szavatosságú gyógyszerek 13. Mûanyagok (mindennemû háztartásból kivont mûanyagot tartalmazó eszközök, palackok) 14. Háztartási vegyszerek, kozmetikai eszközök (körömlakk, krémek, szóró-palackos dezodorok) 15. Növényvédõ szerrel szennyezett csomagoló anyagok Általánosságban elmondható, hogy Debrecen városában és vonzáskörzetében a 2005. évben 85.000 – 86.000 tonna települési szilárd hulladék keletkezett, melynek háztartási hulladékokra vonatkozó mennyiségének kb. 50%-a kerülhetne szelektálásra a lakosság hathatóbb odafigyelésének eredményeként. A Telephelyünkön kialakított hulladékgyûjtõ udvar létesítése is ezt a célt szolgálná elsõsorban, hogy a hulladékok további kezelése a legjobb módon megvalósítható legyen, továbbá megtakarítást eredményezne a lakosság (családok) számára a kukákba kerülendõ kevesebb hulladék mennyiségének csökkenése végett. A hulladékudvarban munkatársaink segítik a jobb tájékozódást, illetve a hulladékok elhelyezését. Az egyes szelektíven gyûjtött hulladékok hasznosítási módjai: PAPÍR A hulladékpapírból elõállított papír gyártásához sokkal kevesebb energiára van szükség, mint a fából vagy rongyból készülõhöz. Az újrahasznosítás alapfeltétele, hogy a hulladékpapír ne legyen szennyezett és a fóliázott, esetleg kevert anyagú, laminált vagy felületkezelt papírok ne kerüljenek a papírhulladékok közé. A begyûjtött papírhulladékot elsõsorban anyaguk szerint (újságpapír, kartonpapír, papírtartalmú többrétegû italos doboz) válogatják szét. A használt papírból jó minõségû hajtogatott kartondobozok, konyhai papír törlõkendõk, írólapok, füzetek stb. készülnek. MÛANYAG A begyûjtött mûanyag csomagolóanyagokat a válogatóban fajtánként válogatják szét, majd tömörítéssel bálázzák. A bálákat az újrahasznosítás helyére történõ szállítás után aprítják, majd a mûanyag darabkákat vegyszerek felhasználásával megtisztítják a szennyezõdésektõl. A megtisztított mûanyagdarabkákat ezután granulálják. Az így nyert félkész terméket többek között PET-palackok, mûanyag kerti székek, virágládák és csövek elõállításához használják fel újra. Azokat a mûanyagokat, melyek már nem használhatók új mûanyag elõállítására, elégetik, az égetéssel hõenergiát nyernek belõlük, ami pl. fûtési célra hasznosítható. ÜVEG A gyûjtõedényekben színük szerint (fehér és színes) külön gyûjtött üveget tisztítás után darabokra aprítják, zúzzák. Ezt követõen a válogatóban mágnes segítségével eltávolítják belõle a fémdarabkákat (gyûrûk, kupakok), majd az egyes színeket elkülönítik egymástól. Ezután az üvegdarabokat beolvasztják és formába öntik, azaz újra termékeket készítenek belõle a csomagolóipar számára. FÉMEK A begyûjtött fém csomagolóanyagokat a válogatóban fajtánként szétválogatják, majd tömörítéssel bálázzák. A bálákat az újrahasznosítás helyére történõ szállítás után aprítják, majd mágnesek segítségével kiválasztják belõlük a más típusú fémeket. A megtisztított fémdarabokat kohókban beolvasztják és szállítható rudakba öntik. A rudakat a felhasználás helyén hengerelik, ezáltal lehetõvé válik, hogy újra különbözõ késztermékeket készítsen belõlük a feldolgozóipar. Üdítõs dobozok, vas és alumínium konzervdobozok, alumínium csomagoló fóliák és üvegek zárókupakja készülnek az újra felhasznált fémhulladékokból. Hulladékudvar Olyan zárt, fedett területtel és szakképzett személyzettel ellátott gyûjtõhely, ahová több fajta és nagyobb tömegû elõre szelektált hulladék rakható le. Az elhelyezhetõ hulladékok típusait és azok mértékét mindig az üzemeltetõ határozza meg. Debrecenben egy helyen, az István út 136. szám alatt található lakossági hulladékudvar, amelyben a következõ hulladékok helyezhetõek el: Gyûjthetõ anyagok 4031 Debrecen, István út 136. Elektronikai hulladék (számítógép, tévék stb.) Hûtõszekrény Bútor, lom Akkumulátor, szárazelem Használt étolaj Fém Papír Mûanyag Üveg Zöldhulladék (fa-, ág- és fûnyesedék stb.) Gumiabroncs Növény-védõszeres göngyöleg Lejárt szavatosságú gyógyszer Festékes göngyöleg Nem gyûjthetõ anyagok: háztartási hulladékok, egyéb veszélyes hulladékok, robbanásveszélyes anyagok Hasznos tudnivalók • A hulladékudvar szolgáltatásai minden debreceni lakos számára - a háztartásokban keletkezõ hulladékok szokásos mennyiségéig - ingyenesek. • Az udvar csak a háztartásokban - tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban - képzõdõ hulladékok befogadására szolgál. • A hulladékudvar megközelíthetõ gépjármûvel (személygépkocsival, utánfutóval, 3,5 tonnánál kisebb teherautóval). • A hulladékudvarban munkatársaink segítik a jobb tájékozódást, illetve a hulladékok elhelyezését.