Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Az önkormányzat évente 30 millió forintot költ illegális hulladéklerakók felszámolására. A város azonban csak a közterületeken lévõ szemetet szállítja el, a magánterületekrõl nem.
Még akkor sem, ha a lerakó ismeretlen. Így a tulajdonosok csak egyet tehetnek: saját költségükön szállíttatják el más szemetét. A magántulajdonban lévõ szántókat sokan szeméttelepnek nézik, és oda helyezik el a háztartási hulladékot. Ehhez hasonló illegális szemétlerakat nagyon sok van Debrecen külterületén bosszúságot okozva ezzel a tulajdonosnak, nem is beszélve az anyagi kárról. Amióta befejezéséhez közeledik az aratás, egyre feltûnõbbek a szemétkupacok. A veszélyes hulladék a földtulajdonosok számára anyagi veszteséget is jelent, hiszen a magánterületrõl a város nem szállítja el a szemetet. Az AKSD Kft-hez szinte naponta érkezik bejelentés illegális szemétlerakatról. A problémára tudnak megoldást ajánlani, ez viszont a földtulajdonosnak pénzbe kerül, hiszen konténerben kell elszállíttatni a hulladékot. Egy konténer pedig nagyságtól függõen 22 ezer forintba is kerülhet. . Sajnálatos eset Debrecenben, hogy rengeteg körbe nem kerített magánterületre illegálisan helyeznek el szemetet a tulajdonos kárára, ebben az esetben a tulajdonosnak egy lehetõsége van, hogy saját maga próbál intézkedni – mondta el Jurácsik Zoltán, az AKSD Kft. szolgáltatási igazgatója. Az önkormányzat a magánkézben lévõ földekrõl nem szállíttatja el a hulladékot, mert a vonatkozó törvény szerint a tulajdonos feladata. Az önkormányzat helyi rendelete is úgy rendelkezik a magántulajdonon lévõ hulladék elszállításáról, hogy amennyiben nem deríthetõ ki, hogy ki helyezte el azt a hulladékot, akkor a tulajdonos kötelessége az elszállítás – tájékoztatott Demeter Antal, a városüzemeltetési osztály vezetõ fõtanácsosa. Így annak a földtulajdonosnak is, aki nem tudja kideríteni, ki használja a földjét hulladéklerakónak, csak egy lehetõsége van, hogy megszabaduljon a szeméttõl; saját költségén elszállíttatja. forrás DTV