Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Várhatóan 2007 elején kezd mûködni a bihari térség regionális hulladéklerakója, s így attól kezdve valósulhat meg a tájegység több mint 40 településén a szelektív hulladékgyûjtés.
Sokat csúszott Az Európai Unió ISPA elõcsatlakozási keretének támogatásával Debrecenben és Hajdúböszörményben már 2004-ben megvalósultak a Hajdú-Bihar Megyei Hulladék-gazdálkodási Program keretében regionális hulladékkezelõ mûvek. Berettyóújfalu közelében viszont a beruházás jelentõs késedelmet szenvedett. Ennek az oka egyrészt a létesítmény területén összességében másfél esztendeig tartó régészeti feltárási és leletmentési munka volt. A régészek végül a munkaterületet 2005 novemberében tudták átadni a kivitelezõnek. INFORMÁCIÓ A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága internetes oldalának címe: www.fi.kvvm.hu A kivitelezõ Hajdú 2002 Konzorcium – melynek tagjai a Keviép Kft. és a Hídépítõ Rt. – a tél beállta miatt nem tudta megkezdeni 2005 végén az érdemi munkálatokat. Kora tavasztól pedig a jelentõs belvíz akadályozta az építkezés megkezdését. A munkálatok megindulásának és ütemének függvényében a hulladékkezelõ létesítmény kivitelezése 2006 decemberére – 2007 februárjára befejezõdhet. Az eredeti szerzõdés szerint magának a lerakónak a megépítésével kellett volna már 2004 decemberére végezni. Az idõ teltével természetesen a beruházás elõzetesen – még 1999-ben – kalkulált költségei emelkedtek: 2,7 millióról 3,5 millió euróra. A különbséget hazai állami forrásból fedezik. Nõttek a bihari térség 60 régi, bezárandó szeméttelepének rekultivációs költségei is, de várhatóan 2008-ra csak részben végeznek ezzel a munkával, mivel az eredetileg erre a célra szánt 700 millió forintos nem változik, pedig 4,2-4,5 milliárd forintra lenne összesen szükség. A hiányzó összeget várhatóan 2007-tõl, európai uniós támogatás segítségével teremtik elõ. A gépek megvannak A lerakó mûködtetésére – az érintett több mint 40 település önkormányzatának részvételével – létrejött Bihari Szilárdhulladék-lerakó Társulás az üzemeltetésre közös céget is létrehozott a debreceni AKSD Kft.-vel. A szükséges gépeket, berendezéseket és eszközöket közbeszerzési eljárás keretében már megvásárolták. (Írásunk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatán elnyert támogatás segítségével jelent meg.) P. Cs Forrás: www.haon.hu