Itt a közterület-felügyelet reagálása a szemetelős cikkre!

A debreceni felügyelet előadta a saját verzióját az ügyről.

Itt a közterület-felügyelet reagálása a szemetelős cikkre!  - A.K.S.D. Kft

Kedden írtunk arról, hogy 20 ezer forintra büntettek egy debreceni fiatalembert szemetelésért. Kértük a Debreceni Közterület Felügyelet reagálást, meg is jött! A cég közleménye szerint a megbüntetett Czékmási Csaba állításai nem igazak! Állítják, nem beszéltek soha tettenérésről, és nem ők büntettek, mert az nem az ő kompetenciájuk, hanem a megyei kormányhivatalé.

A szelektív hulladékgyűjtők környezetében jelentősen elszaporodott a városban a háztartási hulladék illegális lerakása. Az AKSD és a közterület felügyelet fokozott ellenőrzéseket tart éppen e miatt. A szelektív hulladékgyűjtők mellé kihelyezett egyéb kommunális hulladékot senki nem látja szívesen a közterületen.

A „szemetelők” felderítése általában csak tettenéréssel, illetve a hulladék átvizsgálásával realizálható, ha abban személyre utaló adatok találhatók. Ezen adatok alapján tudunk eljárást kezdeményezni az illetékes hatóság felé. A szabálysértési hatóság döntési kompetenciájába tartozik az, a szabálysértési törvényben meghatározott eljárási rendben lefolytatott bizonyítás után, hogy ügydöntő határozatot hozzon.

Tájékoztatom továbbá Tisztelt Szerkesztő Urat, hogy a Dobozi utca 4 szám előtti illegálisan lerakott szemétben más személy iratait is feltalálta, az intézkedő felügyelő. Őt is felkereste, nyilatkoztatta a szemét illegális lerakásáról, melyről jegyzőkönyvet vett fel, és e személy ellen is eljárást kezdeményezett, miután elismerte, hogy a hulladékot a szemetes mellé rakta le a közterületre. A felügyelet az eljárások kezdeményezésekor nem állapított meg olyan tényt, hogy az összes illegálisan lerakott szemet egy személy rakta le.

A cikk írójának „ez alapján 4 köbméternyi szemetelést rákenni több mint aljasság és arcátlanság - véljük mi”, megjegyzése nem helytálló, rosszindulatú, és valótlan. Felhívom Tisztelt Szerkesztő Úr figyelmét az 1999. évi LXIII. törvény - a közterület-felügyeletről - 1§ (5) bekezdésére

„A felügyelő az e törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni…”

Amennyiben Tisztelt Szerkesztő Úr igényt tart rá, a Debreceni Közterület Felügyeleten lehetőséget biztosítunk a cikkel kapcsolatos és a felügyeletnél fellelhető dokumentumokba való betekintésre, az adatvédelmi szabályok betartása mellett.

Tisztelettel:

Debreceni Közterület Felügyelet


Forrás: Cívishír