Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Városokban az õsz az otthonokban felgyülemlett lom, feleslegessé vált holmi szervezett eltávolításának, azaz a lomtalanítás idôszaka is.
A lakosság ilyenkor a számára elõre jelzett idõpont közeledtével közterületre teszi ki használaton kívül került, megunt tárgyait, berendezéseit, illtve, ahogy ezt fogalmazni szokás, a kacatokat. Bútorokat, elavult mûszaki eszközöket és egyéb lomot. Debrecenben a lomtalanítást az A.K.S.D. Kft. végzi, évente kétszer: tavasszal és õsszel. Idén az õsszel esedékes gyûjtés szeptember 1-el kezdõdött és és november 15-ig tart. Az elszállítást a társaság az ütemtervben meghatározott napokon reggel 6 és délután 14 óra óra között végzi. A várost a cég szakemberei 42 bejárásra és ezáltal 42 bejárási ütemre ozstották és reményeik szerint november közepéig teljes egészében befejezik a munkát. A feladat nagyságát jól érzékelteti, hogy például csak Józsán tavasszal 16 tonna, most, õsszel pedig 48 tonna lom gyûlt össze a gyûjtés idejére. Az A.K.S.D. Kft. változatlanul felhívja a lomtalanító háztartások figyelmét arra, hogy veszélyes hulladékot , - elemet, akkumlátort, vegyszert, festékes vagy lakkos dobozt, olajat, gyógyszert és fõleg gumiabroncsot - az akció ellenére se tegyenek közterületre, hanem vegyék igénybe a Lakossági Hulladékudvart, amit cég nagyrészt ebbõl a célból mûködtet. De a hulladékudvar kínál megoldást arra is, akiknek nem volt alkalmuk a környékükre meghirdetett idõpontban kipakolni a lomot: hétfõtõl csütörtökig 10 órától 18 óráig, szombaton 8 órától 16 óráig áll ügyfeleik rendelkezésére. Az A.K.S.D. Kft. a tudnivalókról újságok, TV és rádió adások igénybevételével, a cég honlapján, továbbá a minden háztartásba eljuttatott hírlevélben tájékoztatja a lakósságot. Munkatársaik az õszi akció során eddig 250 060 kg lomot gyûjtöttek be. Forrás haon