Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Idõpont: 2004. október 21. 10:00 Helyszín: 10 órakor Debrecen, Vértesi út, hulladékkezelõ telep válogató csarnoka
Az Európai Unió ISPA elõcsatlakozási alapja támogatásával Magyarországon környezetvédelmi és infrastrukturális beruházási programok indultak 2000-tõl kezdõdõen. A folyamatban levõ hulladékgazdálkodási beruházások közül elsõként a Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Program keretében kerül sor elkészült létesítmények átadására. A Program részeként a Debreceni és a Hajdúsági Regionális Hulladékkezelõ Telepek épületei és depónia terei kerülnek átadásra. Az ünnepélyes átadásom részt vesznek Dr. Persányi Miklós, miniszter, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Kósa Lajos, Debrecen MJV polgármestere, Kathiné Juhász Ildikó, Hajdúböszörmény polgármestere és a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás elnöke, Dr. Donáth Béla, a Fejlesztési Igazgatóság Igazgatója, valamint a kivitelezõk képviseletében Miklóssy Ferenc a KEVIÉP Rt. vezérigazgatója és Tímár Gyula a Vegyépszer Rt. elnök-vezérigazgatója. A Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Programról A Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Program jelentõs elõrelépést jelent a megye hulladékgazdálkodásában, hiszen hosszú távú megoldást nyújt a megye településein keletkezõ lakossági szilárd hulladékok biztonságos elhelyezésére, valamint a szelektív gyûjtés és válogatás révén elõsegíti a hulladék újrahasznosítást. A Program keretében megvalósuló beruházások 528 ezer lakost szolgálnak ki, kezelve a megyében keletkezõ évenkénti közel 700 ezer m3 települési szilárd hulladékot és megoldva a hulladékok biztonságos kezelését és lerakását a következõ 8-16 évben (gyûjtõkörzettõl függõen). Megyei szinten három hulladékgyûjtõ körzet kerül kialakításra, valamint megépül körzetenként egy-egy hulladékkezelõ telep Debrecen, Hajdúböszörmény és Berettyóújfalu térségeiben. A projekt részeként megyei szintûre bõvül a lakossági szelektív hulladékgyûjtési rendszer, valamint felszámolásra kerül több mint 60, megfelelõ mûszaki védelemmel nem rendelkezõ hulladéklerakó. A projekt megvalósításában Hajdú-Bihar megye 78 önkormányzata vesz részt. A projekt gesztora és egyik kedvezményezettje Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, míg a berettyóújfalui és hajdúböszörményi körzetekben a Bihari, valamint a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulások a támogatás kedvezményezettjei. Az intézkedés összes jogosult költségének 75%-át az Európai Unió finanszírozza az ISPA elõcsatlakozási alap által. A projekt összes költsége 23,8 millió euró, azaz 6,1 Mrd forint, melybõl az ISPA által támogatható, ún. jogosult költség 18,7 millió euró (4,8 Mrd Ft), az ISPA támogatása pedig 14,05 millió euró (3,6 Mrd Ft). A projekt várható befejezési idõpontja 2006. december 31. A hulladékkezelõ telepek rövid bemutatása Debrecen: A beruházás egy mûködõ hulladéklerakó telep bõvítéseként valósult meg. A létesítmény mûszaki átadás-átvétele 2004. október 6-án megtörtént, a komposztáló mûködéséhez szükséges gépek és berendezések leszállításra kerültek, a válogató gépsorai és a jármûvek várhatóan az év végéig kerülnek beépítésre, illetve leszállításra. A telep technológiájának része egy 2,000 m2 alapterületû válogató csarnok, ahol a szelektíven gyûjtött hulladékok kerülnek utóválogatásra, hogy a kellõ tisztaságú másodnyersanyag alkalmas legyen újrahasznosításra. A külön gyûjtött szerves hulladék kezelésére 800 m2 alapterületû komposztáló csarnok létesült. A csarnokban gépi keverés útján a száraz szerves hulladékból és a stabilizált szennyvíz iszapból optimális nedvességtartalmú anyag kerül majd az elõérlelõ cellákba, majd onnan szabadtéri utóérlelésre a környezeti szempontból veszélytelen komposzt. A 3,3 ha területû depónia tér a környezeti szempontból biztonságos szigetelés és monitoring rendszer mellett rendelkezik csurgalékvíz elvezetéssel, valamint megoldott a hulladékban késõbb képzõdõ biogáz kinyerése. A telep a gépek beüzemelését követõen, várhatóan 2005 januárjában kezd üzemelni. Hajdúböszörmény: A létesítmény zöldmezõs beruházásként épült, mûszaki átadás-átvétele 2004. október 7-én megtörtént. A komposztáló mûködéséhez szükséges gépek és berendezések leszállításra kerültek, a válogató gépsorai és a jármûvek várhatóan az év végéig kerülnek beépítésre, illetve leszállításra. A telep technológiája újszerû, ugyanis a beérkezõ vegyes hulladék aprítást követõen beton cellákban fermentáláson, biológiai stabilizáláson megy keresztül. A biológiai stabilizálás nagymértékben csökkenti a lerakó térben elhelyezett hulladék szerves anyag tartalmát, így a technológia jól megfelel annak az elõírásnak, miszerint a lerakásra kerülõ hulladék szerves anyag tartalmát fokozatosan csökkenteni kell. A telepen létesített 1,500 m2 alapterületû válogató csarnokban kerül majd utóválogatásra a szelektíven gyûjtött hulladék, valamint a biológiailag stabilizált, rostált hulladék összetevõk. A válogatott másodnyersanyag innen is újrahasznosításra kerül. A telepre beszállított szerves hulladék nyílt téri komposztálással kerül kezelésre. A 2 ha területû depónia tér szintén környezeti szempontból biztonságos szigeteléssel, monitoring rendszerrel és csurgalékvíz elvezetéssel épült. A telep a gépek beüzemelését követõen, várhatóan szintén 2005 januárjában kezd üzemelni. Berettyóújfalu: A Berettyóújfalu határában létesülõ hulladékkezelõ telep területén még nem kezdõdött el a kivitelezés, ugyanis 2004 folyamán ott régészeti leletmentés folyt. A kivitelezés várható kezdése 2005 nyár eleje.