Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Szeptember közepétõl újabb 30 közhasznú foglalkoztatott jut pénzkeresethez Debrecenben, akik a város tisztántartásában vesznek majd részt.
Idén sem kegyelmeztek a parlagfûnek a Debreceni Humán Szolgáltató Kht. munkatársai Debrecenben. Az AKSD Kft. megbízásából több millió négyzetméteren vágták le az agresszív gyomnövényt, sok helyen embermagasságú volt a parlagfû. A Dehusz Kht-nál évente 700 munkanélküli jut álláshoz és pénzkeresethez, általában fél évre. Még ebben a hónapban újabb 30 fõ elhelyezkedésére nyílik lehetõség, de már más területen. 30 fõ általános kommunális munkát végezne. Szeptembertõl január 31-ig dolgoznának. A város közterületein mindenféle kommunális munkát végeznének – tájékoztatott Császár Ferenc, a Dehusz Kht. ügyvezetõ igazgatója. A programot a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ 90%-ban támogatja, a fennmaradó összeget az önkormányzat biztosítja. Az ilyen és hasonló programok népszerûek, most a 30 helyre több, mint 100-an jelentkeztek. Õk olyan munkanélküliek, akik jelenleg semmilyen ellátásban nem részesülnek. A szociális bizottság mai ülésén támogatta az elõterjesztést, de az is elhangzott: a jövõben gondoskodni kel arról, hogy az ilyen közhasznú munkások valóban munkával töltsék a munkaidõt. A bizottság két városi szociális intézményben a terápiás program elindítását is támogatta. A városi szociális szolgálatnál és a Kiskorú Fogyatékosok Otthona és Nappali Intézményében, és elsõsorban terápiás foglalkoztatáshoz szükséges eszközökhöz pályáztak – mondta el Szilágyi László, a szociális bizottság elnöke. A programok sikeres elindításához mindkét intézményben rendelkezésre állnak a szükséges tárgyi és személyi feltételek, így már csak a szükséges 7-7 millió forint hiányzik a tervek megvalósításához. Ahhoz, hogy a programok elinduljanak, az önkormányzatnak nem kell külön forrást biztosítani, mindössze a közgyûlés jóváhagyása szükséges. Errõl csütörtökön döntenek. Forrás: DTV