Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Darázsfészekre hasonlít mostanában Derecske. Az AKSD ugyanis egy három hónapos szemétszállítási díjról szóló csekket küldött 3100 ingatlan tulajdonosnak.
A lakosság azonban úgy tudta, a kommunális adóval ezt már kifizették. Csakhogy az önkormányzat és az AKSD azt állítja, ez nem így van. A polgármester szerint eddig az önkormányzat átvállalta a szemétszállítás költségeit a lakosságtól, de mostanra annyira forráshiányossá vált, hogy ezt nem tudja megtenni, így mindenkinek magának kell rendeznie a hulladékszállítás költségeit. A lakók sokallják a díj összegét, és azt követelik: csak annyi szemét után kelljen fizetniük, amennyit valóban elszállít tõlük az AKSD. Spontán lakossági fórumhoz vezetett a hír, hogy egy tévéstáb érkezik Derecskére a szemétdíj miatt. Mintegy 40 felháborodott derecskei lakos gyûlt össze a helyi mûvelõdési házban. Az itt élõk dühösek, mert egy 2730 forintról szóló csekket kaptak az AKSD-tõl, amin az elmúlt három hónap szemétszállítási díját kérik rajtuk számon. A derecskeiek azonban azt mondják: õk december végéig kifizették a hulladékszállítást. A mûvelõdési házban felolvasott nyílt levelekbõl és a dühös hozzászólásokból kiderült: az itt élõk úgy tudták, az évi kilencezer forintos kommunális adó - amit az önkormányzat vetetett ki, és egyébként a második legmagasabb a megyében - tartalmazta a szemétdíjat. Az, hogy ettõl az évtõl külön fizetni kell, ráadásul hogy a tavalyi utolsó negyedévet is kiszámlázta az AKSD, felpaprikázta az itt lakókat. A kft 210 forintot kér hetente a kukák ürítéséért. Emellett megmaradt a kommunális adó is. Ehhez még hozzájön a tavalyi utolsó negyedévi díj, ami 2730 forint, így idén a derecskei ingatlantulajdonosoknak több mint 22 ezer forintot kell fizetniük. Szalontai Sándorné: Eredetileg kilencezer forint volt, most pedig kiszámolva 22600 forint. A probléma lényege, hogy a polgármesteri hivatal elégtelenül tájékoztatja a lakosságot, és ez okozta a nagy gondot. Derecskén sok a nyugdíjas, kis jövedelmû lakos. Vannak, akik azt mondják: képtelenek ennyit fizetni. Ráadásul nincs is annyi szemetük, hogy a 120 literes kukát hetente kelljen üríteni. Barta Ernõ: Én hajlandó vagyok megfizetni az általam kitett kukának az elszállítási díját. De azért én nem vagyok hajlandó fizetni, mert a kukásautó elmegy minden kedden elõttem, és nekem nincsen szemetem. Én megmondom nagyon õszintén, képtelen vagyok egy héten 120 liter szemetet a háztartásomba összegyûjteni, mert egyszerûen nincs rá mód. Azt elfogadom, hogy aki Debrecenben a nyolcadik emeleten lakik, távfûtése van, villannyal fõz vagy gázzal, az nem tudja eltüzelni a szemetét. Én veszek egy kiló lisztet, annak a lisztnek a zacskójával begyújtom a kazánomat, rajtam kívül ezt még nagyon sokan meg tudják csinálni. A derecskeiek azt mondják: nem tudtak arról, hogy külön kell a szemétdíjat fizetni. A felszólalásokból az is kiderült, nem értik, miért kapták meg a fizetési értesítõt, mikor nem is kötöttek szerzõdést az AKSD-vel. Vannak, akik szerint az önkormányzat eleve hibás döntést hozott, mikor a debreceni szolgáltatóval állapodott meg. Bak Albert: Itt a helyi szállítást meg lehetett volna oldani, nem kellett volna itt több tízezer forintot kifizetni havonta a kisnyugdíjasoknak, meg akár nagypénzû embereknek is, mindegy, a pénz nekem is megy a zsebbe. A tömeg, amely teljesen spontán gyûlt össze a mûvelõdési házban, egyszer csak úgy döntött, hogy átvonul a polgármesteri hivatalhoz. A csõdület miatt valaki kihívta a rendõrséget is, hiszen a már-már tüntetésbe hajló utcai gyülekezésre senki nem kért engedélyt. A tömeg akkor lett igazán dühös, mikor meglátta a rendõröket. Aztán megindultak befelé. A polgármesteri iroda elõtt a jegyzõ próbálta lecsitítani a dühös derecskeieket, és ekkor megindult a panaszáradat. Azt nem lehet megállapítani, hogy ezt a szemétdíjat miért kell külön fizetni? Még a kommunális adó mellé? Hát az kilencezer forint! Most erre negyedévenként ránk lökik ezt is, gondolkozni kell egy kicsit! A polgármester úr is mikor aláírta ezt a szerzõdést, nem tudott gondolkodni, hogy istenem, hogy fizetik ki ezt az emberek? Ebbõl a kis nyugdíjból!? – hallhattuk az egyik lakost. A polgármester megpróbálta meggyõzni a tömeg azon részét, amelyik befért a kis elõtérbe, nem sok sikerrel. Az indulatokkal szemben szavai nem sokat nyomtak a latban. Közben megkezdõdött a panaszok hivatalos jegyzõkönyvezése, ezt azonban csak néhányan vállalták. A polgármester szerint érthetõ, hogy az emberek sokallják a szemétdíjat, de szerinte a derecskeiek teljesen félreértik a helyzetet. Csató István azt mondja: a hulladékszállítás költségeit tavaly szeptemberig a város állta. A jelentõs forráshiány miatt azonban az önkormányzat ezt már nem tudja vállalni, ezért kénytelen volt új szerzõdést kötni az AKSD-vel, amelynek értelmében a lakóknak kell állni a számlát a továbbiakban. Csató István polgármester: Eddig a város fizette a szemétszállítási díjat negyedévente, és ez gyakorlatilag megoldotta ezt a problémát, hogy a lakosságnak nem kell fizetni. De a város továbbiakban nem tudja vállalni, hiszen ez nagy összeg, a szemétszállítási díj, mintegy 38 millió forint évente, egyébként is a kommunális adóból befolyt összeg ennek csak az ötven százaléka. Tehát abból eleve nem lehet fizetni. Ráadásul a kommunális adóból az önkormányzat a jogszabályok értelmében nem is fizethette volna a szemétszállítást. Azt ugyanis csak fejlesztési célra: utakra, járdákra, intézmény-felújításra lehet felhasználni. A kommunális hulladék elszállítása pedig kötelezõ közszolgáltatás. Törvények írják elõ, hogy a településeken hogyan kell végrehajtani. A jogszabályozok értelmében az önkormányzatnak kell szerzõdést kötnie a szolgáltatóval, a lakosok pedig lényegében attól a pillanattól, hogy átveszik a tárolóedényt, jogviszonyba kerülnek a céggel. Az AKSD szerint Derecskén minimumszolgáltatást végeznek, mind a kukák ürítési gyakoriságát, mind a tárolóedények méretét tekintve. Arra pedig nincs mód, hogy ritkábban járjanak a szemetes autók. Gosztola Ferenc, az AKSD Kft. kereskedelmi és marketing igazgatója: Ami valószínû, hogy a lakosok számára nem egyértelmû, hogy a kommunális hulladékot, magyarul a szemetet nagyon szigorú rendeletek közé szorította az egészségügyi, illetve a környezetvédelmi minisztérium. Az egészségügyi minisztérium rendelete alapján hetente egyszer legalább kötelesek vagyunk elszállítani a hulladékot minden háztartásból, illetve minden lakott lakóingatlan elõl. Függetlenül attól, hogy mennyi hulladék keletkezik az adott portán. Ha csak egy banánhéj is van a szemetesben, a kukát hetente üríteni kell. Arra sincs lehetõség, amit a lakosság szeretne, hogy mérjék a hulladék mennyiségét. Ez ugyanis annyira megdrágítaná a szemétszállítást, hogy azt még kevésbé tudná a lakosság fizetni. A derecskei önkormányzat rövidesen tárgyalja az új hulladékkezelésrõl szóló rendeletet. A testület azt fontolgatja, hogy a valóban rászorulóknak kedvezményes hulladékszállítási díjat állapít meg. Forrás: DTV