Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Sajátos gond miatt fõhet e hónaptól a Napsugár Lakásszövetkezet tulajdonosainak feje: szemetüket ugyan elszállítják, s õk fizetnének is érte, egyelõre azonban nincs kinek.
Április végén ugyanis levelet találtak a postaládájukban: a lakásszövetkezet értesítését arról, hogy májustól már ne fizessék be a szemétszállítási díjat, mivel annak beszedésével a továbbiakban nem tudnak foglalkozni. Ennek oka pedig az, hogy a szolgáltató, az AKSD Városgazdálkodási Kft. elutasította azokat a feltételeket, melyekkel a szövetkezet ezidáig kezelte a szemétszállítás ügyét. Azaz, hogy a számlájára befizetett díjakat továbbutalta a cégnek, a nem fizetõ lakók listáját pedig mellékelte: a kintlévõségek behajtásáról gondoskodjon maga a szolgáltató. Mint megtudták, a díj rendezésének mikéntjérõl majd az AKSD-tõl kapnak felvilágosítást. A lakásszövetkezet levelébõl az derül ki, hogy mivel a szolgáltatást a lakástulajdonosk veszik igénybe, a számla összegét is közvetlenül õk kötelesek kifizetni, az AKSD-tõl ugyancsak megkapott értesítésében ellenben azt olvashatták, a cég úgy tekinti: a tulajdonosi közösséggel áll szolgáltatási kapcsolatban, így a számla teljesítését annak képviselõjétõl, a lakásszövetkezettõl várja, s annak lakástulajdonosokra való visszaosztását a szövetkezet belsõ ügyének tekinti. Fizetni szeretnének – Labdáznak egymással – állapította meg Csatári Ferenc, aki tócóskerti lakása révén tag a lakásszövetkezetben. – Május 1-jétõl a lakásszövetkezet már nem, az AKSD viszont még nem szedi be a pénzt, így nem tudjuk, hova kell fordulnunk, ha fizetni akarunk. Nekünk az is megfelel, ha az AKSD-nek utaljuk a pénzt, csak adjanak csekket – jelentette ki. Mint megjegyezte, a lépcsõházban élõk véleménye az, hogy az AKSD Kft. visszaél monopolhelyzetével. A díjat csak beszedik A gond ugyanis a szemétdíjat nem fizetõ – a 2800-ból mintegy 700 – lakástulajdonossal van. Mint Adamkó János, a Napsugár Lakásszövetkezet elnöke elmondta, az elmúlt öt évben miattuk 3,5 millió forint hátralék halmozódott fel, s már ez év elsõ négy hónapjában is 800 ezer forintra rúg a kintlévõség. – A keletkezett azonban hiányt nem terhelhetjük a rendesen fizetõ lakástulajdonosokra – hangsúlyozta. Nem értik, az AKSD miért, s milyen jogon a szövetkezettõl követeli a számla kiegyenlítését, mikor álláspontjuk szerint a lakástulajdonosokkal áll jogviszonyban. A szemétszállítási szolgáltatást ugyanis az AKSD-tõl õk korábban sem rendelték meg, az évente kötött megállapodás „csak” a díjbeszedésre vonatkozott. Értelmezésükben a hulladékgazdálkodási törvény rendelkezései lakásszövetkezet esetében azt jelentik, hogy a lakások után a szövetkezeti tagoknak kell fizetniük. A hulladékot a lakástulajdonosok „termelik”, így a számla kiegyenlítéséért is õk felelõsek. Adamkó János leszögezte: a szövetkezet 1997 óta vállalja a díj beszedését. (Azelõtt, noha akkor is közös volt az edényzet, a lakástulajdonosok egyénenként fizettek.) Ez a feladat egyébként nincs benne a tevékenységi körében, és a törvény sem kötelezi rá. Közösen veszik igénybe Az AKSD a lakástulajdonosoktól egyenként nem szedheti be a díjat, ugyanis nem velük áll külön-külön jogviszonyban, hanem a lakásszövetkezettel – hangsúlyozta Simon Péter, az AKSD Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõ igazgatója. A szemeteskukákat, konténereket a lakóközösség közösen veszi igénybe, a díj fizetésének alapja pedig ezek ürítése és elszállítása. Az AKSD errõl küld számlát a lakásszövetkezetnek, a lakástulajdonosokra való felosztását pedig teljes egészében belsõ ügyüknek tekinti – jelentette ki az ügyvezetõ, hozzátéve, tavaly próbaképpen egyeztek meg abban, hogy a hátralékot maguk, a jegyzõ segítségével adók módjára hajtják be, a kísérlet azonban kudarcba fulladt. Amint lejár a szükséges határidõ, végrehajtási eljárást indítanak. Az, hogy kinek van igaza, jogi úton derül majd ki. Minden lakásnak egy kuka? Arra az esetre, ha a lakástulajdonosok a továbbiakban nem kívánnák igénybe venni a közös edényzetet és a kedvezményes fizetési módot, az AKSD Kft. alternatív megoldást ajánlott: az érintettekre azonban sokkolóan hatott, hogy a jövõben esetleg egy-egy 120 literes kukát (mely Debrecenben a legkisebb méret) kell majd igényelniük, s heti kétszeri ürítéséért havonta 2370 forintot fizethetnek. – Ez a megoldás kivitelezhetetlen, hiszen egy kétszemélyes háztartásban egy 120 literes kuka nem hogy hetente kétszer, de talán egy hónap alatt sem telne meg – vélekedett a Dózsa György úton lakó Fodor Ferenc. Mint mondta, most 700 forint körüli díjat fizetnek, s a jövõben sem akarnak rosszabbul járni. Csatári Ferenc felvetette: mivel 20 liternyinél hetente náluk sincs több hulladék, ha lakásonként nem telne meg egy-egy 120 literes kuka, az AKSD hogyan számlázza majd ki ürítésüket és elszállításukat. A lakásszövetkezet elnöke szerint egy 80 lakásos ház esetén gyakorlatilag megoldhatatlan lenne 80 kuka tárolása, elhelyezése, mozgatása, nem is szólva arról, hogy a házak üzemelési engedélye közös gyûjtõedényzetre szól. Az AKSD Kft. ügyvezetõjétõl megtudtuk: levelükben a lakástulajdonosokkal a szolgáltatás egyéni igénybevételének feltételeit közölték, mely elvileg akkor valósulhatna meg, ha ahhoz a lakóközösség valamennyi tagja hozzájárulna. Forrás: HAON