Hírek - AKSD Kft. Debrecen

„Napsugár Lakásszövetkezet hulladékszállítási díj fizetése” (Kinek kell fizetnie az elvégzett szolgáltatásért?)
Közel 3000 szövetkezeti lakástulajdonos hónapok óta azzal a problémával küzd, hogy nem tudja befizetni a „Napsugár” Lakásszövetkezet részére a hulladékszállítási díjat. A Szövetkezet vezetõsége 2004. május elsejétõl megtagadta a díjfizetést Társaságunk részére, ebbõl kifolyólag nem fogadja a hozzájuk beérkezõ lakástulajdonosoktól a hulladékszállítási díjat. Ettõl függetlenül a Szövetkezet által megrendelt hulladékszállítási szolgáltatást az A.K.S.D. Kft. folyamatosan, megfelelõ minõségben, határidõre végezte és végezi jelenleg is. A Szövetkezet a szolgáltatási díjat annak ellenére nem fizeti a mai napig sem, hogy DMJV Önkormányzat Közgyûlésének 39/2002. Kr. rendeletet módosító 40/2004. (XII. 14.) Kr. rendeletében kiemelten és egyértelmûen megerõsítette azon szabályozást, hogy a közösségek esetén közös díjfizetést kell megvalósítani. A fenti rendelkezéssel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje törvényességi észrevétel keretében elõterjesztett kifogására a DMJV Önkormányzat Közgyûlése újfent megerõsítette, „… ha a társasház és a lakásszövetkezet, mint tulajdonközösség közösen, közös név alatt vesz igénybe egy közszolgáltatást, akkor a díjat is közösen köteles viselni, hiszen jogviszonyban a közszolgáltatóval ilyen módon csak a közösség kerülhet oly módon, hogy közszolgáltatási díj egy – egy tulajdonostársat terhelõ összegét a szervezeti és mûködési szabályzat, illetve az alapszabály elõírásai szerint kell meghatározni.” A „Napsugár” Lakásszövetkezet által az A.K.S.D. Kft. felé felhalmozott összes tartozás összege: 24.539.622 Ft, mely díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás, amit a Szolgáltatónak – a fizetési határidõt követõ 90. napon túl – az Önkormányzat részére jelenteni köteles behajtás céljából. A sajtótájékoztatót tartja: Kardos Marianna ügyvezetõ igazgató, A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. Lukácsné Dr. Pócsi Ildikó fõosztályvezetõ, DMJV Polgármesteri Hivatal Szervezési és Jogi Fõosztály