Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Sajnálatos módon Debrecen utcáin folyamatosan láthatunk megrongált, felgyújtott hulladékgyûjtõket, bútorokat, szobrokat.
A hulladékgyûjtõk természetesen a használat és az idõjárás következtében néhány év alatt elkopnak, tönkremennek (a mûanyag 3 év alatt, a fém 6 év alatt). Ezt a folyamatot gyorsítják fel a rongálások. év Kihelyezett utcai hulladékgyûjtõk száma (db) Költség (Nettó) 2001 340 7 158 150 2002 320 8 111 040 2003 300 5 250 000 DMJV önkormányzata minden évben jelentõs összeget fordít új utcai hulladékgyûjtõk beszerzésére és kihelyezésére. Ha az elmúlt években elmaradtak volna a rongálások, akkor most már elegendõ hulladékgyûjtõ lenne a városban. Hiszen az évenkénti hulladékgyûjtõ kihelyezések fele a rongálásokból származó tönkrement kukák pótlását jelenti. Ezt az évenkénti 2-3 millió Ft-ot más fontos beruházásra tudná fordítani az önkormányzat. A szelektív hulladékgyûjtõ konténerek szintén sérülékeny elemek. Korai pusztulásuk nem a természetes elhasználódás eredménye, hisz némelyik még az egy évet sem érte meg. Az elmúlt két és fél év alatt összesen 446 db konténer került ki a város különbözõ pontjaira, hogy a környezettudatos debrecenieket segítse. A szelektív hulladékgyûjtõk leégése nem baleset, hanem rosszindulatú rongálás, közös tulajdonunk elpusztítása. A mai napig 28 db konténer semmisült meg, vagy vált teljesen használhatatlanná. Az anyagi kár közel 5 millió Ft. Az anyagi kárral azonos mértékû probléma a hiányuk, hisz az edények azonnali pótlására nincs anyagi lehetõség, a környék lakóinak sokszor egy teljes évet kell várniuk az újabb szelektív sziget megjelenésére. A városunkban elharapózó firkálási õrület, mely nem azonos a graffiti mûvészetével, az épületek, kerítések, szobrok mellett a szelektív konténereket is elérte. A konténereket csúfító festék krikszkrakszok eltüntetése egy-egy alkalommal másfél millió forintba kerülne cégünk számára. Reméljük, városunk mihamarabb mindannyiunk életének szerves része és büszkesége lesz, melyet óvunk és vigyázunk.