Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. és az ÖKO-Pannon Kht. 2005-ben is folytatja a szelektív hulladékgyûjtés népszerûsítése területén végzett lakossági tájékoztató és oktató munkáját. A szelektív hulladékgyûjtési road show nem ismeretlen a debreceniek elõtt, hiszen tavaly már ellátogatott a városba, hogy játékos kültéri oktatóeszközökkel minél több érdeklõdõnek mutassa be a szelektív hulladékgyûjtés gyakorlatát.Az idei évben a már hagyományosnak tekinthetõ road show-t tovább bõvítettük, hogy az általános iskolás korosztály mellett a középiskolásokat is aktívan bevonjuk a környezettudatos nevelést célzó programokba. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal karöltve tíz nagyvárosban szervezzük meg a Zanzibar és Venus koncerttel egybekötött szelektív hulladékgyûjtési road show-t, amely egész napos programot nyújt az általános és középiskolás korosztálynak.
ZENÉS VÁLOGATÁS: NE CSAK A HALLÁSOD LEGYEN SZELEKTÍV! ÖKO-Pannon Kht. – KvVM közös road show - a Zanzibar és a Venus zenekarokkal népszerûsítik Debrecenben a szelektív hulladékgyûjtést Debrecen, 2005. szeptember 15. – Az ÖKO-Pannon Kht. és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium együttmûködésének részeként a Zanzibar és a Venus zenekarok sztárjai népszerûsítik Debrecenben a szelektív hulladékgyûjtést. A két közismert és a környezetvédelem mellett elkötelezett zenekar az ÖKO-Pannon Kht. és a KvVM szelektív hulladékgyûjtési road show-jához kapcsolódva koncertezik a városban, ahol zenéjükön keresztül és közös, játékos hulladékválogatás révén hozzák közelebb a fiatalokhoz a szelektív hulladékgyûjtést, a környezetvédelem ezen aktív gyakorlatát. A „Ne csak a hallásod legyen szelektív” címmel zajló road show célja az, hogy a fiatalok körében követendõ trendet teremtsen a szelektív hulladékgyûjtés terén. A road show az idén öt városba látogat el. Az Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az ÖKO-Pannon Kht. nemrégiben írta alá azt a megállapodást, amelynek értelmében közös programokkal népszerûsítik a lakossági szelektív hulladékgyûjtést. Ennek részeként indul országjáró körútra a Zanzibar és Venus koncerttel egybekötött szelektív hulladékgyûjtési road show, amely az általános és középiskolás korosztályt szeretné megnyerni a szelektív hulladékgyûjtés ügyének. A rendezvényen a fiatalok életkori sajátosságainak megfelelõ eszközök segítségével tanulhatnak a környezet megóvásának egyik kézenfekvõ eszközérõl, a szelektív hulladékgyûjtésrõl. A Kht. egyébként immár harmadik éve sikeresen mûködteti a road show-t, amely tavaly csaknem 30 helyszínen segítette a gyerekek tudatformálását. A koncertekkel és a KvVM középiskolásoknak szóló információs eszközeivel kiegészített program célja, hogy minél szélesebb kör figyelmét irányítsa a szelektív hulladékgyûjtés és hasznosítás témakörére. „Fontos, hogy a fiatalok elé az általuk kedvelt és ismert sztárok állítsanak követendõ példát annak érdekében, hogy a mindennapok során valóban ne csak a hallásuk legyen szelektív, de a hulladékokat is különválogatva gyûjtsék.” – mondta Pribelszki Edina, az ÖKO-Pannon Kht. kommunikációs csoportvezetõje. ”Tapasztalatunk szerint a fiatalok fogékonyak a környezetvédelemre, hiszen tudják, az õ jövõjükrõl van szó. Az ezzel kapcsolatos információt azonban sokkal szívesebben fogadják be, ha játékos, interaktív módon tanulhatják meg. A „Tettek mezejé”-vel az volt a célunk, hogy rámutassunk, a lakosság együttmûködése szükséges ahhoz, hogy a minisztérium és a környezetvédõ szervezetek munkája eredményes legyen. Bízunk abban, hogy az itt elsajátított tudás birtokában az emberek megértik, hogy ez közös érdekünk és csak együtt tudunk hatásosan fellépni egy tisztább jövõ érdekében.” – mondta Monostori Katalin, a KvVM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Önálló Osztály vezetõje. A Kossuth téren, a Nagytemplom elõtt megrendezett zenés szelektív hulladékgyûjtési road show izgalmas és változatos programot kínál. Az olyan látványos oktatóeszközökön, mint a Hasznosító Torony, a Tudás Kereke és az Öko-fa az általános iskolások már reggel 10 órától gyakorolhatják a szelektálást, amelyet 14 órától a Zanzibar és a Venus zenekarok énekesnõivel, Terecskei Ritával és Kámán Andival együtt is kipróbálhatnak. A középiskolásokat és fiatal felnõtteket a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium interaktív információs központja, a „Tettek mezeje” várja, ahol komolyabban, de szintén játékos formában tanulhatnak a hulladékhasznosításról. A szelektív hulladékgyûjtési road show záróakkordja a 17:30-kor kezdõdõ ingyenes Zanzibar és Venus koncert, amelyre minden fiatalt várnak a szervezõk. Debrecenben 2001. õszétõl mûködik a szelektív hulladékgyûjtés. Városszerte 130 db, papír, mûanyag, színes üveg és fehér üveg csomagolási hulladékok gyûjtésére alkalmas gyûjtõsziget van, amelynek segítségével a 2001. õsz -2005. augusztus közötti idõszakban a lakosság összesen 2007,5 tonna hulladékot juttatott vissza a körforgásba. A road show célja, hogy a lakosság bevonásával ez a mennyiség évrõl-évre növekedjen, ezáltal a környezet terhelése csökkenjen.