Hírek - AKSD Kft. Debrecen

2007. az újítások éve az A.K.S.D. Kft. életében, februárban beindítottuk az ingyenes E-hulladékgyûjtõ járatunkat, áprilisban pedig új kezdeményezéskén kísérleti jelleggel beindítjuk a biohulladék gyûjtést.

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, „A decentralizált „települési hulladék közszolgáltatás fejlesztés” támogatásának elnyerésére” (ÉA-TEHU), 2006 januárjában kiírt pályázatán Társaságunk 1400 tárolóedényt nyert, melyeket az elkövetkezõ hetekben fogunk kiosztani Debrecen meghatározott területén. A rendszer kísérleti bevezetésére a Boldogfalva kert, Epreskert, Tégláskert területe lett kijelölve. Ezen a területen található közel 1400 ingatlan, ezek mindegyikét ellátjuk 120 literes barna színû tároló edénnyel 

A szerves hulladékot tartalmazó kukát, ami az eddigiektõl eltérõen barna színû,  illetve a megfelelõ módon (zsákban, vagy kötegelve) kihelyezett kerti növényhulladékot heti egyszeri alkalommal, míg a maradék (maradék hulladék: biohulladékot nem tartalmazó települési szilárd hulladék) hulladékot minden 2. héten szállítjuk el.

Az eddigi 1 ürítés/hét helyett így átlagosan 1,5 ürítés/hét valósul meg. 

Az érintett területeken péntek délután szállítottuk el eddig a kommunális hulladékot, ez az idõpont a következõkben sem fog változni: 

Minden péntek délután fogjuk a bio-hulladékot (barna kuka!!!) elszállítani!

Minden második péntek délután (minden páros hét péntek délutánján a könnyebb megjegyezhetõség kedvéért!) fogjuk a maradék hulladékot (kék kuka!!!) elszállítani

Tehát nem kell új idõpontot megjegyezni a lakóknak, csak a páros hetekre kell ügyelni, mert a maradék kommunálist (ami ugye nem tartalmaz szerves hulladékot) csak ekkor fogjuk elvinni! 

Az elsõ péntek délután, amikor elvisszük a barna kukákat:2007. április 6.

Pl.: A kék kukákat csak minden páros pénteken ürítjük, tehát április 6-án (14. hét) még igen, április 13-án NEM (15. hét), április 20-án IGEN (16. hét) és így tovább… 

Fontos tudnivaló még, hogy a barna kukák ürítéséért nem kell külön díjat fizetnie a lakosságnak! Ingyenesen vehetik igénybe az új szolgáltatásunkat az adott terület lakói.


A lakosságnál keletkezõ biohulladékok körébe többnyire az alábbi hulladékok tartoznak: (Biohulladék: a települési szilárd hulladék részét képezõ minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy aerob módon lebontható. A konyhai hulladék mellett így a kertes házakban keletkezõ zöldhulladék begyûjtése is megoldást nyer.) 

A BARNA KUKÁBA KERÜLHET:

a növények minden része (gyökér, levél, ág, törzs stb.)

gombák

a konyhai elõkészítésbõl származó növényi hulladékok (héj, mag, levél, stb.)

konyhai ételhulladék: minden összetevõje, amely korábban fogyasztásra alkalmas volt

 családi fogyasztás céljából leölt szárnyasokból, kis testû állatokból (pl.nyúl) származó hulladékok (toll, szõr, bõr, bél, belszerv, vér) 

egyéb, a konyhai elõkészítésbõl származó állati hulladékok (pl.: csont, zsiradék) és növényi hulladékok (héj, mag, levél, stb.)  

NEM KERÜLHET A BARNA KUKÁBA: 

állati eredetû termékkel, ételhulladékkal szennyezett papírok (csomagolópapír, szalvéta, törlõkendõ) 

A nem települési vegyes hulladékok közé tartozó hulladékok (azaz, amelyek nem háztartási tevékenység során keletkeznek), vagy amelyek kezelésére egyéb elõírások vonatkoznak, függetlenül attól, hogy biológiailag bonthatóak, nem helyezhetõk a barna kukába: állati tetemek, trágya, fekália.

A biológiailag bomló anyaggal szennyezett mûanyagot, fémet és üveg csomagoló anyagot tisztítás után kell a kék kukába helyezni.

 A csatolt fájlban megtalálható azon utcák listája, ahol a barna gyûjtõedényeket március 12-tõl kiszállítjuk.

Köszönjük együttmûködésüket!