Társulásban és önállóan is

A Start mintaprogramban legtöbben a külterületi utak és csatornák tisztításán dolgoznak.

AKSD

A megye sok településén éltek a Startmunka mintaprogram adta lehetőséggel, néhány azonban kimaradt belőle a korábbi kedvezőtlen tapasztalatok miatt, de látva annak sikerességét csatlakozni akarnak, ha lesz jövőre is. Azok, akik benne vannak, egyöntetűen jó tapasztalatokról számoltak be, így bíznak a program kibővítésében.

Nagyon aktív a közmunkában Komádi önkormányzata, amit Tóth Ferenc polgármester ezzel indokol: míg egy kis településnek szinte teljesen megoldhatja munkanélküliségi problémáit a Start program, a csaknem 6 ezer lakosú Komádiban további foglalkoztatást kell biztosítani, hogy minél többen dolgozhassanak a mintegy 700 munkanélküli közül. Ennek megfelelően többféle formában foglalkoztatják a közmunkásokat.

AKSD

Jelenleg egyharmaduknak
A 8 települést tömörítő Délbihari Négycentrum Önkormányzati Társulásból öt helység, Komádi mellett Újiráz, Magyarhomorog, Körösszakál és Körösszegapáti önkormányzata együtt vesz részt egy 200 millió forintot meghaladó mintaprogramban, összesen 240 foglalkoztatottal. Ebből 78-an Komádiban dolgoznak a külterületi utak és belvízcsatornák megtisztításán, karbantartásán. Ezekből legalább 200 kilométernyi van a városban, így lesz munka egész évben, sőt Tóth Ferenc örömmel venné, ha még több embert foglalkoztathatnának. Mint ahogyan szívesen bővítené az önkormányzati területek nagyságát is, mert több lenne az igény a mezőgazdasági közmunkára is. Jelenleg egy 100 milliós projekt keretében összesen 80-an dolgoznak, egy részük másfél hektáron szárazbabot, míg a többiek 5,7 hektáron cirkot termelnek, amiből pedig télen seprűt fognak készíteni. A támogatási összeg 20 százalékából traktort, ekét, tárcsát és szárzúzót is vásároltak.
Ám még ezzel is csak a munkanélküliek egynegyedét tudják foglalkoztatni, így jól jön, hogy mintegy 80-100- an intézményi közmunkát végezhetnek idén. Emellett a Bihari Kistérségi Társulás által indított programban 20-an külterületi csatornák tisztításában vesznek részt. A városban szeretnék elérni, hogy év végéig legalább félezren kapjanak munkát hosszabb-rövidebb időre.

Erdőben, földeken

A kicsivel több mint 2 ezer lélekszámú Nyírmártonfalván március elején kezdődött két Start mintaprogram. Az egyikben 35-en erdőtelepítésben, illetve gondozásban vesznek részt, a másikban közel ennyien a játszótereket újítják fel. Mint arról Balázs László jegyző beszámolt, utóbbihoz egy betonelemgyártó gépet is vásárolhattak az összes foglalkoztatáshoz kapott csaknem 70 millió forintból. Ebbe a keretbe tartozik több munkagép megvétele, valamint a 6 embernek munkát adó harmadik projekt fi nanszírozása is. A Minden gyermek lakjon jól programhoz kapcsolódva kerítésdrótfonatot készítenek két hónapos időintervallumban.

Az ezres lakosságszámot alig meghaladó Sápon 70 ember kaphat idén közmunkát – tudtuk meg Karacs Imre polgármestertől, aki azt is elmondta, ebből 26-an egy évig dolgozhatnak, a többiek pedig 3 hónapos váltásban. Az előbbiek az önkormányzat egy hektárnál kisebb földjén termelnek zöldségeket a helyi intézmények konyháira. A leszedett termények egy részét tárolják, hogy az őszi és a téli hónapokban is fel tudják használni. A programhoz kapott 36 millió forintból rotációs kapát, permetezőt és egyéb eszközöket vásároltak a gazdálkodáshoz. A 3 hónapig foglalkoztatottak a csapadékvíz-árkokat, valamint a kül- és belterületi utakat teszik rendbe.

Forrás: Napló.hu