Hírek - AKSD Kft. Debrecen

DMJV Önkormányzata az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is megrendelte Társaságunktól Debrecen város úthálózatának egy részére a síkosság csökkentését és a hó eltakarítását.
Ez - az Önkormányzat által elfogadott útvonal ütemterv szerint - a fõ és tömegközlekedési útvonalak, a város területén belüli 580 troli-, busz- és villamos megállóhely, lakótelepek és a gyalogos közlekedést biztosító járdaszakaszok síkosság csökkentését és hóeltakarítását jelenti. Kézi takarítást – az önkormányzat kérésére - csak az általunk fenntartott területeken végezzük. A munkákat a kijelölt utakon és tereken – az önkormányzat megrendelése alapján – elõre meghatározott ütemterv szerint és sorrendben végezzük. Az elõttünk álló feladatokra mind a gépállomány, mind a szóróanyagok készen állnak. A feladatok elvégzéséhez rendelkezésünkre álló gépállomány: - 7 nagygép (ebbõl kettõ sóoldat szórására alkalmas gép); - 2 db adapterrel felszerelt, sóoldat szórására alkalmas kisteherautó (Multicar); - 4 db platós kisteherautó (Hyundai) a tömegközlekedési megállóhelyek takarítására, - 18 db tolólappal felszerelt kertészeti kisgép; - valamint 1 db homlokrakodó (bob cat) várja a téli bevetést. A téli munkálatok minél hatékonyabb elvégzése érdekében az idén is történt új beszerzés: 1 db új sóoldat szórására alkalmas felépítményt vásároltunk. A szóróanyag mozgatására 1 db VOLVO rakodógépet biztosítunk, folyamatos készenléttel. (Esetleges meghibásodása esetén a cseregép biztosított.) A gépek és szóróanyagaik mellett továbbra sem nélkülözhetetlen az emberi munka: a gépek irányításával 29 fõ, kézi úttisztítással 45-50 fõ fog foglalkozni, akik száma szükség szerint 60-70 fõre növelhetõ, illetve alkalmi hómunkások felvételével kiegészíthetõ. A szóróanyag készletünk jelenleg 110 tonna só, 300 to só-homok keverék. Természetesen a folyamatos beszerzés biztosított, így kemény vagy hosszabb tél esetén a jelenlegi készlet idõben újabb mennyiséggel bõvül. A szóróanyag mozgatását egy VOLVO típusú rakodógéppel és folyamatos készenléttel (esetleges meghibásodás esetén cseregép biztosításával) oldjuk meg. Munkatársaink készenlétben, napi 24 órában várják az esetleges azonnali munkálatok elkezdését. További 6 fõ felváltva látja el a hómunkák irányítását (ügyeletvezetõk) A tavalyi tél tapasztalataira alapozva egy esetleges kemény, intenzív tél esetén szükség lehet alvállalkozók bevonására is. Az alvállalkozók egy részével megkötöttük a megállapodást, a többiekkel igény szerint, az önkormányzat kérésére fogunk megállapodni. Rendelkezésre állás 2003. november 15-tõl megvalósul, így a téli idõjárás beköszöntével azonnal munkába tudunk állni. A hóeltakarítási munkálatok minél nagyobb hatékonysága érdekében az 5 cm-nél magasabb havat elõbb gépi vagy kézi úton eltakarítjuk, a szóróanyagok csak 5 cm alatti hómagasság esetén kerülnek kiszórásra, hogy kellõképpen tudják kifejteni hatásukat. A szóróanyag 1:5 arányú só-homok keverék (természetesen a Nagyerdõn és annak környékén, a parki utakon, a zöld terület melletti megállókban környezetünk védelme érdekében tiszta homok, a Sétatéren folyami homok), így az összetevõk természetébõl adódóan mínusz 2-3 Co körüli hõmérsékleten hatnak. Az alapos felkészülés ellenére egy nagyobb hó mennyiség leesése esetén lehetetlen egyszerre minden megrendelt utat, járdaszakaszt, megállót egyszerre megtakarítani. Ezúton is kérjük a tisztelt lakosok türelmét és segítségét és az önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségük elvégzését, hiszen saját utcafrontjuk hólapátolása, kocsijaik kimenekítése nemcsak a mi munkánkat segíti, hanem az Önök és társaik veszélytelen közlekedését is biztosítja. A sóoldat és a hagyományos só-homok keverék szórás összehasonlításában egyértelmûen a sóoldat szórása jelenti a korszerûbb és környezetkímélõbb technológiát.  Egyrészt kevesebb szóróanyagot kell kiszórni a területre.  Másrészt a szóróanyag fajlagos sótartalma kisebb, mint a hagyományos 1:5 arányú só-homok keverék esetében, kímélve ezzel jármûveinket és környezetünket.  Harmadrészt az utak is esztétikusabb látványt fognak nyújtani, hiszen a kiszórt homok okozta latyak eltûnik.  Negyedrészt olvasztó hatásfoka is jobb: míg a tiszta só –7 oC-ig, addig a sóoldat –21 oC-ig olvasztja meg a jeget. Néhány adat:  a keverõtartály térfogata: 1300 liter víz + 1500 kg só (NaCl)  a tárolótartály 4000 liter (4 m3) Az új sóoldatszóró berendezés alkalmas  a szórási sebesség beállítására, szabályozására,  kombinált szórásra (a sóoldat szórást kombinálhatjuk homokszórással),  a sóoldat szórás esetében a kiadagolt mennyiség – valamennyi sebesség mellett – egységnyi felületre azonos.