Hírek - AKSD Kft. Debrecen

A végéhez közelít az idén elkezdett köztemetõbõvítési-program, melynek keretében mintegy nyolchektárnyival gyarapszik az ötvenhat hektáros temetõ. A bõvítés útburkolást, a kettes kapunál új parkolóhelyek kialakítását, területrendezést és új szolgáltatások bevezetését irányozta elõ.
A legnagyobb fejlesztés a kettes és hármas kapu közötti szakaszon történt, ugyanis a két bejáratot összekötõ földutat teljes egészében, 3000 négyzetméteres felületen leaszfaltozták, körforgalmat alakítottak ki a bejáratnál, illetve az út végén új autóbusz megállót helyeztek el. Ezekre a bõvítésekre a hármas számú kapu könnyebb megközelíthetõsége mellett elsõsorban új parkolók kialakítása miatt volt szükség. Már 1996-ban megfogalmazódott az az igény, hogy az egyre zsúfoltabbá vált, kettes kapu elõtti parkolókon kívül létfontosságú volna újabbak kialakítása, erre azonban a két kapu közötti szilárd burkolatú út hiánya miatt nem volt lehetõség. Az útburkolás 50 millió forintos költségét az üzemeltetõ AKSD Kft. vállalta magára, csakúgy, mint a 600 négyzetméter összterületû, másfél méter széles, aszfaltozott járda, illetve a csapadék elvezetésére tervezett felszíni árkok kiépítését. A fõkapu elõtti területet tehermentesíti az a mintegy 101 gépkocsi részére kialakított, 1300 négyzetméteres gyephézagos burkolatú parkoló, melyet az önkormányzat finanszíroz. Utóbbi beruházás 12 millió forintjába kerül a városnak. Kardos Mariann, az AKSD Kft. ügyvezetõ igazgatója szerint nem csupán a temetõ kerítésén kívül szükség fejleszteni, a belsõ területekre is ráfért a felújítás. A fõkapunál a kerítés és a járda között fasorok ültetését végzik, de folyamatban van a temetõ nyugati oldalát határoló közel 1,5 km hosszú tömör kerítés rekonstrukciója is. Utóbbi fejlesztés magában foglalja a törött vagy kidõléssel fenyegetõ falazott kerítésszakaszok, az oszlopcsúcsok és a törött kerítéskövek cseréjét, valamint a kerítés külsõ felületének festését. Kardos Mariann kiemelte még a fõbejáratot szegélyezõ íves kerítés teljes rendbetételét, ami a régi oszlopok és lábazat újra cserélését, a pillérek újraburkolását jelenti. Emellett mintegy húsz darab, az eredeti lámpaoszlopokhoz hasonló kandelábert helyeztek el a temetõ területén, illetve a legfontosabb és a leginkább használt belsõ útszakaszokat 2300 négyzetméteren leaszfaltozták, valamint 4000 négyzetméteres felületet zúzott kõ útalappal szórtak le. A Debreceni Köztemetõ külsõ és belsõ fejlesztéseire, valmint a bõvítésekre összesen mintegy 100 millió forint áll rendelkezésre. Hasonló fejlesztéseket a Józsai Köztemetõben is elvégeztek, mintegy 600 négyzetméteres útszakaszon. A halottak napjával kapcsolatban Jurácsik Zoltán, az AKSD Kft szolgáltatási igazgatója arról tájékoztatott, hogy a köztemetõ kapui október 28. és november 1. között reggel héttõl este nyolc óráig lesznek majd nyitva, míg november 2-án este hétig, 3-án pedig este hat óráig várják a látogatókat. Kiemelte, a rászorulók számára a Piremon Mozgáskorlátozottak Kisvállalata kisbuszokat rendszeresít erre a néhány napra. A jármûveket igénybevevõk térkép segítségével értesülhetnek a buszok megállóhelyeirõl. Jurácsik Zoltán arra is figyelmeztetett, hogy autóval csak az egyes számú kapun lehet majd behajtani. A környezet védelme érdekében minden látogató szemetes zsákot kap a bejáratoknál, amikbe összegyûjthetik a hulladékokat. Forrás deol