Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Debrecen város lakosainak a szépség és a rendezettség iránti természetes igényébõl merítve az ötletet idén újra megszervezzük a „Tiszta udvar – Rendes ház” mozgalmat. Tevékenységünkkel, szolgáltatásainkkal nap, mint nap hozzájárulunk ahhoz, hogy a városlakók minél tisztább és szebb környezetben éljenek.
Szeretnénk, ha a mindennapjaink felelõsségébe városunk polgárai még nagyobb részt vállalnának, közvetlen környezetük ápolásával és még szebbé tételével. Munkánk során már többször tapasztaltuk, hogy Debrecen város lakosait is bántja, bosszantja a szemetes, hulladékos környezet és sokan hajlandóak tenni ellene, ha kezdeményezi valaki. Ezen megfontolásból az elmúlt évekhez hasonlóan idén újra megszervezzük a „Tiszta udvar – Rendes ház” mozgalmat. A környezet- és természetvédelmi szemléletformálás - a környezeti nevelés, a szelektív hulladékgyûjtésre irányuló tevékenységeken kívül rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a lakosságot motiváljuk arra, hogy tisztán és rendezetten tartsa a közvetlen környezetét. Jelentkezni 2006. április 7. és 2006. május 8. között lehet az Új Városháza portáján a Kálvin tér 11. szám alatt, a Régi Városháza portáján a Sas utcán, az ÁNTSZ Debreceni Intézetében a Petõfi tér 23. szám alatt, az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában a Vígkedvû Mihály utca 7. szám alatt, valamint a www.aksd.hu oldalon található nevezési lap kitöltésével. Az akcióra kizárólag magánszemélyek és lakóközösségek jelentkezését várjuk, az alábbi kategóriákban: - Családi és sorház - Zárt udvaros társasház - Egyéb társasház - Lépcsõház Várjuk a civil szervezetek és vállalkozások jelentkezését a mozgalom erkölcsi és anyagi támogatása céljából az 52/524-129 és 06-30/645-2952 telefonszámokon. A nevezési lapokat 2006. május 9-tõl fogja elbírálni a szakmai team. A nevezési lapok alapján a helyszíni szemlét 2006. június 1-jén kezdjük és 2006. június 30-ig be is fejezzük. Az A.K.S.D. Kft. Ügyfélszolgálati Irodája telefonon, levélben értesíteni fog minden kedves résztvevõt arról, hogy a szakmai team (1 fõ DMJV Önkormányzat részérõl, 1 fõ az ÁNTSZ részérõl, 1 fõ az A.K.S.D. Kft részérõl) Az eredmény hirdetést 2006. augusztusában a Karneváli héten fogjuk tartani, amikor kiosztásra kerülnek a „Tiszta udvar – Rendes ház” 2006. táblák. A nevezési lap letölthetõ innen! A mozgalom újjáélesztésében szerepet vállal: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁNTSZ Debrecen A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.