Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Véget ért a Tiszta udvar, rendes ház mozgalom idei versenye. Az eredményhirdetésre augusztus 24-én került sor.
Díjazottak: Családi ház 1. Sarkadi Mihály Hollós u. 12. 2. Kulcsár Virág Margit Szûr u. 9. 3. Gyökös Sándor Nagyszentgyörgy u. 49. Különdíj: Arany János Monostorerdõ u. 56. Bartha Lajosné Budai Ézsaiás u. 9. Bodnár Zsigmondné Templom u. 20. Csõsz Jánosné Rakovszky u. 33. Elek Zoltánné Liget tér 7. Erdei Sándorné Lázár u. 21. Hajdú Istvánné Óiskola u. 53. Hunyadi Péter Vasvári P. u. 36. Jávorszky Józsefné Rakovszky u. 45. Kerekes Antal Ribizli u. 39. Kovács Lajos Veres P. u. 31. Menyhárt Klára Kassai út 29. Nagy Mihály Nagyszentgyörgy u. 17. Németh István Epreskert u. 57. Ockenfusz Béla Melith u. 8/a. Szedrei Lajos Kolozsvári u. 5. Szilágyi József Dorogi u. 38. Tóth Sándorné Gyepûsor u. 52. Zárt udvaros társasház 1. Vasvári P. u. 14. 2. Nagyerdei krt.32/b. 3. Kölcsey u. 15. Különdíj: Kéky L. u. 1-3. Egyéb társasház 1. Csemete u. 36-38. 2. Liszt F. u. 6. 3. Vargakert u. 1-3. Különdíj: Dienes J. u. 27. Lépcsõház 1. Görgey u. 16. 2. Domokos L. u. 24. 3. Bethlen u. 36-38. Különdíj: Csapó u. 80. Fényes udvar 2. Jerikó u. 15. Köszönet a részvételükért, munkájukért, a szép udvarokért: Aliczki Péterné Pereces u. 25. Bagdács Gyula Nagyszentgyörgy u. 15. Bakóczy István Miklós u. 42. Biró László Ruyter u. 2. Bujdosóné Klutsik Edit Mácsay S. u. 2. Csamangó Antal Nagyszentgyörgy u. 62. Csapó Lajosné Mihálylaki u. 14. Dalmi János Nagyszentgyörgy u. 64. Dargai Gyula Zrínyi u. 32. Demeter András Zrínyi u. 33. Dobrán Tibor Mák u. 1/c. Doktor László Daru u. 8. Erdélyi László Bekecs u. 6/a. Eszenyi Sándorné Csonkatorony u. 29. Gajdosné Szabó Ildikó Kõmûves u. 23/a. Hajdú Józsefné Alsójózsai u. 12. Horvát Lajos Nagyszentgyörgy u. 29. Hüse István Mikes K. u. 37. Kállai Lajosné Nagyszentgyörgy u. 44. Kerékgyártó Istvánné Süveg u. 4. Kis János Zrínyi u. 9. Kiss Gáborné Biczó I. kert 30317 Kiss Tibor Kastély u. 18. Kocsis Attiláné Dévai u. 16. Kovács Zsolt Vasáros u. 4/a. Lovas Lajos Zrínyi u. 27. Mászlé Mihály Mák u. 2/1. Molnár József Munkácsy u. 33. Molnár Tibor Zrínyi u. 16. Móricz Zoltán Zrínyi u. 20. Nagy Lászlóné Vág u. 27. Nyéki Zoltán Zrínyi u. 10/b. Papp Ferenc Nagyszentgyörgy u. 55. Pásztor Ferencné Tokaji u. 19/a. Pünköst János Félegyházi Tamás u. 4/b. Rácz Kálmánné Kõmûves u. 4. Simon Imre Kiserdõ u. 100. Sipos Árpád Irén u. 28. Soltész József Szilegyházi u. 10. Sólyom Sándor Jánosi u. 10/a. Szabó Istvánné Nagyszentgyörgy u. 60. Szebeni József Csapókert u. 4. Szénási Imréné Nyáry Pál u. 23/b. Szojka Jánosné Fûzfa u. 29. Tirol István Zrínyi u. 8. Uj István Jánosi u. 2. Varga Károly Létai u. 41/b. Zámbori Béla Rába u. 5. Zelenák Ferenc Kaszás u. 32. Zilahi Sándor Hóvirág u. 20. Zsadányi László Létai u. 39. Arany J. u. 5. Arany J. u. 6. Cívis u. 17. Cívis u. 9. Fényes udvar 1. Fényes udvar 3. Hadházi u. 121. Küküllõ u. 12-16. Menyhárt J. tér 9. Mester u. 39. Nagyerdei krt. 62/a. Sesztina u. 2. Vág u. 27. Vág u. 56. Vasáros u. 4/b. Vasáros u. 4/c.