Hírek - AKSD Kft. Debrecen

A Bihari Szilárdhulladék-lerakó és -hasznosító Társulás és az A.K.S.D. Kft. közös céget alapított.
A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. annak a regionális hulladéklerakó építéséhez szükséges önerõ elõteremtését segíti, amely Berettyóújfalu közigazgatási területén, 40 település összefogásával, európai támogatással épül fel. Az önerõt, amely az 1,2 milliárd forintos összértékû beruházás 8 %-a, az A.K.S.D. Kft. tagi kölcsönként elõlegezi meg a települések számára. A kölcsönt 20 év alatt kell visszatéríteniük. A lerakó várhatóan 2004 végére készül el.