Hírek - AKSD Kft. Debrecen

DMJV Közgyûlése a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 2005. évben kiterjesztette Dombostanya, Haláp, Nagycsere területére is.
Szemétszállítási nap: PÉNTEK délelõtt (6.00-13.00). Az elsõ szemétszállítási nap: 2005.03.04. Kérjük a lakókat, hogy a hulladékgyûjtõ edényeket péntek reggelre helyezzék ki az ingatlan elé! A rendelet értelmében csak a hulladékgyûjtõben vagy a különjelzéssel ellátott zsákban elhelyezett hulladékot szállíthatjuk el. A hulladékgyûjtõt - akinek nem sikerült a kihelyezett osztás során átvenni - az AKSD Ügyfélszolgálatán ingyen veheti át (Db., Vígkedvû M. u. 7., Tel.: 533-508). Hulladékgyûjtõ zsákot az ügyfélszolgálaton és a hulladékszállító-jármûvek sofõrjeitõl vehetnek, 163 Ft-os fogyasztói áron.