Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Immár két és fél esztendeje mûködik a lakossági szelektív hulladékgyûjtés Debrecenben. Újra eltelt egy év, újra van lehetõségünk új szelektív szigetek kihelyezésére.
Az érdeklõdés nagy, ennek megfelelõen az edények kihasználtsága jó. Ám eddig, a fokozatos bevezetésnek megfelelõen döntõrészt a sûrûn lakott területeken élõk tudták igénybe venni ezt a szolgáltatást. A mostani bõvítéssel, amelyek elsõsorban a családi házas övezetbe és a vonzáskörzetbe kerülnek, a szigetek száma 126 db-ra emelkedik. A darabszám növekedéssel együtt új városrészek is bekapcsolódnak a szelektív hulladékgyûjtésbe. Új városrészek: 1. Kerekestelep 2. Epreskert 3. Homokkert 4. Lenctelep 5. Csigekert 6. Kismacs 7. Nagymacs (A szelektív hulladékgyûjtés az alábbi városrészekben már mûködik: Belváros, Csapókert, Dobozi ltp., Epreskert, Faraktár ltp., Hatvan utcai kert, Kassai úti ltp., Laktanya u. – Rózsahegyi u. ltp., Nagyerdei krt., Széchenyi-kert, Tócóskert, Tócóvölgy, Újkert, Vargakert, Vénkert, Vezér u. ltp., Wesselényi ltp., Józsa.) A 25 új sziget telepítése a héten, a macsi szigetek kihelyezése a következõ héten történik meg. Az új szigetek beszerzését DMJV önkormányzata pályázati pénzbõl valósította meg. Ürítés gyakorisága Ezen szigetek a jövõ héttõl az ürítési rendbe is bekapcsolódnak: hetente két alkalommal ürítjük az edényeket. Az ürítés rendje az alábbiak szerint alakul: a hét öt napján két mûszakban dolgozva, a PET palackokat gyûjtõ edényeket hetente 2x, a papír és az üveg edényeket hetente 1x ürítjük ki. Természetesen a szigetek környékének takarítására a jövõben is nagy figyelmet fordítunk: hetente 2 alkalommal minden szigetet megvizsgálunk és összetakarítjuk az oda nem illõ szemetet. A lakosság hozzáállása Az A.K.S.D. Kft. immár harmadik közvéleménykutató felmérését a Real-PR 93. Kft. márciusban végezte el. A felmérés célja többirányú volt. Fel kívántuk mérni a lakossági ügyfelek a cég szolgáltatásaival kapcsolatos elégedettségét és igényeit, az ügyfelek informáltságát. Felmértünk továbbá minden olyan Debrecen városát érintõ témakört, melyek ellátása részben vagy egészben Társaságunk hatáskörébe tartozik. A szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban az alábbi eredmények születtek: 1., Igen jelentõs mértékben emelkedett a lakosság tájékozottsági szintje a szelektív hulladékgyûjtés fogalmáról. A két évvel ezelõtti igen magas ( 86,6 %) értékrõl mára 94,6 %-ra nõtt azok aránya, akik tudják, hogy a szelektív hulladékgyûjtés e hulladékok különgyûjtését, majdani újrahasznosítását jelenti. Összességében tíz emberbõl kilenc tájékozott. 2., Kisebb nagyobb gyakorisággal a lakók több, mint fele vesz részt aktívan a szelektív hulladékgyûjtésben. Mint a válaszokból is látszik, sokak lakókörnyezetében még nem található gyûjtõsziget. Õk döntõrészt a családiházas övezetekben élnek, ahol valóban még arányaiban kevesebb sziget található. Remélhetõleg a következõ 25 új sziget ktelepítése csökkenti számukat.