Hírek - AKSD Kft. Debrecen

Két és fél esztendeje mûködik a lakossági szelektív hulladékgyûjtés a városban. Most újra lehetõség nyílik új szelektív szigetek kihelyezésére.
Az érdeklõdés nagy, ennek megfelelõen az edények kihasználtsága jó. Ám eddig, a fokozatos bevezetésnek megfelelõen döntõrészt a sûrûn lakott területeken élõk tudták igénybe venni ezt a szolgáltatást. A mostani bõvítéssel, amelyek elsõsorban a családi házas övezeteket és a vonzáskörzeteket érinti (Kerekestelep, Epreskert, Homokkert, Lenctelep, Csigekert, Kismacs, Nagymacs), a szigetek száma 126-ra emelkedik. A 25 új sziget telepítése a héten, a macsi szigetek kihelyezése a következõ héten történik meg. Jövõ héttõl hetente két alkalommal üríti az AKSD Városgazdálkodási Kft.. A hét öt napján két mûszakban dolgozva, a PET palackokat gyûjtõ edényeket hetente kétszer, a papír- és az üvegedényeket hetente egyszer ürítik. INFOLINE Az AKSD Kft. (4031 Debrecen, István út 136.) telefonszáma (52) 524-110, fax: (52) 524-132 E-mail: aksd@aksd.hu - B. Gergely Krisztina - Forrás: Hajdú-Bihari Napló