Hírek - AKSD Kft. Debrecen

A debreceni Nagyerdei Köztemetõt üzemeltetõ A.K.S.D. Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a május 18–án este Debrecenen végig vonuló vihar a Köztemetõ növényállományát is komoly mértékben megrongálta. A vihar által kidöntött, vagy kettétört 40 – 60 cm törzsátmérõjû fák a környezetükben lévõ sírokon elhelyezett sírkõtermékekben is jelentõs károkat okoztak.
Az elõzetes becsléseink szerint a sírkõkárosodással érintett sírok száma meghaladja a 100 darabot. Társaságunk viharkár tekintetében a Köztemetõre vonatkozóan rendelkezik biztosítással, így a károk helyreállítási költségei nem terhelik a sírok felett rendelkezõket. Munkatársaink a biztosító bevonása mellett megkezdték a tényleges károk tételes felmérését. A tényleges kárfelmérés befejezését követõen –melynek várható idõpontja 2005. június 1. – kerülhet sor a károk helyreállítására, mely során szükség esetén természetesen megkeressük a sírhelyek felett rendelkezõket, különösen a töréskárt szenvedett sírok helyreállításával összefüggésben.