Hírek - AKSD Kft. Debrecen

A városnak csak azokat a területekrõl kell eltakarítani a lehullott falevelet, amely az õ tulajdona, mégis sok magánház tulajdonosa elvárja, hogy az õ háza elõl is elvigyék az avart.
Hatalmas falevél kupacok a Simonyi út mentén. Bár a lakók összeseperték a lehullott lombot, elszállítani már nem akarják. Úgy gondolják, hogy ez nem az õ feladatuk. Ezek a házak nem önkormányzati tulajdonúak, így nem a város feladata a lehullott lomb elszállítása sem. Ennek ellenére a korábbi években mégis az önkormányzat csináltatta meg ezt a munkát. Idén azonban változott a helyzet, és a Közterület-felügyelet dolgozói felszólították a levél eltakarítására a tulajdonosokat. Én mondtam neki, hogy itt óriási tévedés van, mert évtizedeken keresztül elszállította az AKSD, vagy amikor nem az, akkor az állatkert, és hát alomnak vagy valamilyen más célra felhasználták – mondta el Csordás Endre. A lakók december 21-éig kaptak haladékot. Ha addig sem tûnnek el a levélhalmok a kerítés és az út közötti részrõl, akkor akár 30 ezer forintra is bírságolhatják õket. Mi szabálysértési feljelentést fogunk kezdeményezni a polgármesteri hivatal hatósági fõosztályánál, a mértéket ott fogják meghatározni, megszabni – nyilatkozta Leposa István, a Debreceni Közterület-felügyelet igazgatója. Idén is az AKSD Kft. feladata a közterületek takarítása. 25 munkás és számos munkagép megközelítõleg 2 millió négyzetméternyi területet takarít. Munkájukat azonban nagyban megnehezíti, hogy több esetben a lakosok a saját udvarukon összegyûlt leveleket hordják ki a már megtisztított közterületekre. Valószínû, hogy a képen látható két hatalmas kupac levél sem errõl a két csenevész fáról származik. Egyes helyeken évrõl évre visszatérõ gond és probléma, hogy a lakosság a hétvégét kihasználva közterületre helyezi el a zöldhulladékot, jelen esetben ugye a falevelet és egyéb növényi hulladékokat, amelyek az ingatlanon belül keletkeznek – hallhattuk Mezõsi János városüzemeltetési osztályvezetõt. Az AKSD nem takarítja a nem önkormányzati ingatlanok elõtti területeket, de segít az ott keletkezõ zöldhulladék kezelésében. Az AKSD külön erre a célra 80 literes zsákokat gyártatott, amelyeket 177 forintért lehet megvenni. Ha ebbe gyûjtik a lakosok a szemetet, akkor a kukák mellõl ingyen elviszik. Ezek kívül a Lakossági Hulladékudvarra bárki beviheti a zöldhulladékot. Forrás DTV