aksd home mail
Keresés:

hogy hírleveleinket online is elérheti?

Közvéleménykutatás

Ön szelektáltan gyűjti a hulladékot?
Igen, mindent, amit ki tudok vinni a szelektív szigetre
Nem, úgyis egybe gyűjtik
Néha szelektálok
Soha, nem foglalkozom vele

Úttisztítás
 

Kézi úttisztítás

A kézi takarítást a 2004. évben elnyert pályázat alapján végezzük a DMJV Polgármesteri Hivatalával kötött szerződés és műszaki tartalom szerint. Kezelésünkben lévő területeken napi ütemezéssel végezzük a takarítást, melynek nagysága 150 000 m2. A belvárosba naponta a külterületi részeken meghatározott napokon heti egy alkalommal takarítunk. A Piac utca, Kossuth tér sétáló övezetben több műszakban, állandó jelleggel folyamatosan dolgozunk, pihenő és ünnepnapokon is.

Sétatér takarítása

A munkálatokat napi rendszerességgel kézi és gépi erővel végezzük:

Kézi munka

Hétköznap a cég Közterület-fenntartási divízió I. kerületének takarító munkatársai mellett két munkatársunk, a hétvégén három munkatársunk  takarít váltott műszakban. A takarításon túlmenően elvégezzük az  utcai padok és egyéb berendezési tárgyak állagmegóvását is sétáló övezet területén.

Gépi munka
- Takarítógép (Típus: Kärcher ICC1 felszívó seprőgép)- naponta dolgozik. Teljesítménye: 10.000 m2/h útfelület takarítása.
- "Rágógumi felszedő gép": professzionális kültéri ALTO-típusú nagynyomású, gőzt előállító tisztítóberendezés, mely különféle szennyeződések eltávolítására alkalmas: gőz üzemmódban a rágógumi, vegyszerek hozzáadásával festék, olajszennyeződések, eltüntetésére, sőt szobrok takarítására és falfirkák eltávolítására is alkalmas.
- Kossuth-szobor: évente kétszer tisztítjuk.
- Kossuth-szobor talapzata és a virágkút lábazata: heti 1 alkalommal.
- Dísz- és parkvilágítási berendezések kezelése: folyamatosan.

Egyéb takarítások

Társaságunk vállalja ipari intézmények, csarnokok, kézi és gépi takarítási munkáit, valamint
udvarok, járdák tisztántartását.
Vállaljuk a burkolatra került olaj és rágógumi szennyeződésének eltávolítását.
Közterületi rendezvények után gyors és hatékony takarítással végezzük el az adott munkát.
Tömegközlekedési megállóhelyek peronjainak takarítása és hulladékgyűjtők ürítése

A tisztább környezet érdekében évente több száz darab hulladéktartót helyezünk ki a közterületekre, melynek bonyolítását a gyártástól a kihelyezésig, és az ürítésig Társaságunk végzi. A kézi úttisztítók végzik Debrecen város tömegközlekedési megállóhelyeinek takarítását és azok hulladéktartóinak ürítését. A belvárosban és a 31-es busz útvonalán, mint a legforgalmasabb és így a legszemetesebb tömegközlekedési útvonalon, naponta, a külterületeken hetente kétszer, éjszakai műszakban takarítjuk a megállóhelyeket .A takarított tömegközlekedési megállóhelyek száma 460 db, felűlete közel 13 000 m2.
A lakótelepeken a hulladékgyűjtők ürítését hétköznap az általunk gondozott területeken végezzük.
Szükség szerint a belváros és a főbb közlekedési útvonalak mentén hévégén is gyűjtjük a hulladékot.

Gépi úttisztítás
A gépi úttisztítást a 2004. évben elnyert pályázat alapján végezzük a DMJV Polgármesteri Hivatalával kötött szerződés és műszaki tartalom szerint.

 A munka két részből áll: seprésből és útmosásból. A munkákat szerződés szerint hétköznap, további igények felmerülése esetén, hétvégén is. Az utak seprését két műszakban (nappal 1:30 – 9:30, éjszaka 17:30 – 1:30), az útmosást nappal végezzük (7:00 – 15:00).
A gépi úttisztítás ütemezéséhez a város 3 kategóriára, azon belül ütemekre van osztva. A különböző területeket és ütemeket eltérő napokon, napszakban és gyakorisággal takarítjuk.
A belvárosban a seprőgépek naponta éjszakai műszakban, a Nagyerdő területén nappali műszakban dolgoznak. A locsolókocsik kétnaponta tisztítják a fenti területeket.

Gépállomány
Önfelszívó seprőgépek: 2 db STEYR alvázú, FRIMOKAR felépítményű, 1 db MAN alvázú JOHNSTON felépítményű ill. 1 db MULTICAR alvázú MCK felépítményű. Locsoló-seprőgépek: 1 db LIAZ, 1 db STEYR, 1 db Kärcher.

Társaságunk a rendelkezésére álló, különböző paraméterekkel rendelkező, 7 db gépből álló eszközparknak köszönhetően ezt a tevékenységet egyaránt hatékonyan és
gazdaságosan tudja végezni a többsávos városi és országos közutakon, a lakótelepi szerviz utakon, sétáló övezetekben, valamint a különböző telephelyeken, csarnokokban, parkolókban.

Csarnokok, hangárok, keskeny üzemi utak, parkolók, sétáló övezetek takarítását végezzük a Multicar alvázra szerelt önfelszívó seprő felépítménnyel. Az alváz és a felépítmény egy rugalmas, mozgékony, de nagy teljesítményű munkaegységet alkot. Ezt a szolgáltatást az önkormányzati és az ipari partnerek egyaránt jól hasznosíthatják.

Úttisztító gépeink jellemző technikai adatai

alapgép típusa, feladata
seprési szél. (m)
locsolási szél. (m) víztartály térf. (m3) munkaseb. (km/h)
STEYR önfelszívó seprő
MAN önfelszívó seprő
STEYR útmosató
LIAZ útmosató
MULTICAR önfelszívó seprő
KARCHER önfelszívó seprő
2,1

2,1
-
-
2,6

1,4
2,1

2,3
5,5
5,5
2,6

1,4
2

1,3
7
7
0,25

0,25
3-10

3-10
5-15
5-15
3-15

3-10

Gépek technológiájuk szerint 60 cm magasról és 5-6 m szélességben mossák az utakat.
Reméljük, munkánk során senkinek sem okozunk kellemetlenséget.

Nem az A.K.S.D. Kft. által takarítandó útvonalak:
4-es sz. főút és 33-as sz. főút átkelő szakaszai
-Szoboszlói - Erzsébet - Petőfi tér átkelési - Wesselényi - Hajnal - Rakovszky - Kassai
-Sámsoni - Nyíl - Füredi (METRO tábláig)
-Böszörményi - Pesti - Segner átkelő - Nyugati - Homokkerti felüljáró - Vágóhíd felüljáró - Vágóhíd - Diószegi - Faraktár felüljáró - Faraktár - Vámospércsi
 

Téli munkák

Előkészületek a 2011/2012-es téli munkálatokra. A sajtótájékoztatót Ulimájer Csaba szállítási üzletágvezető (nagygépes úttisztítás) és Bakó Gergely közterület-fenntartási üzletágvezető (kézi és kisgépes úttisztítás) tartotta az A.K.S.D. Kft., valamint Dr. Gábor Zsombor városüzemeltetési osztályvezető tartotta DMJV Önkormányzat részéről. A teljes sajtóanyag letölthető innen: Önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú utak speciális nagy gépi hó- és síkosság mentesítése.

Fontosnak tartjuk külön felhívni a figyelmet arra, hogy a lakosság köteles az ingatlana előtti járdaszakaszt takarítani és síktalanítani.

DMJV Önkormányzata megrendelése alapján Társaságunk végzi Debrecen város úthálózata egy részén a síkosság csökkentését és a hó eltakarítását. Ez - az Önkormányzat által meghatározott útvonal ütemterv szerint a tömegközlekedési járművek útvonala, fő gyűjtőutak, lakótelepi utak, kertségi szilárd burkolatú utak, egyéb utak, tömegközlekedési megállóhelyek, parki járdák, lépcsők és kerékpárutak síkosság csökkentését és a hó eltakarítását jelenti. Kézi takarítást – az önkormányzat kérésére - csak az általunk fenntartott területeken végezzük.
A munkákat a kijelölt utakon és tereken – az Önkormányzat megrendelése alapján – előre meghatározott ütemterv szerint és sorrendben végezzük.
Az előttünk álló feladatokra mind a személy- és gépállomány, mind a szóróanyagok készen állnak.

A feladatok elvégzéséhez rendelkezésünkre álló gépállomány:
- 7 nagygép (ebből 3 sóoldat szórására alkalmas gép);
- 2 db adapterrel felszerelt, sóoldat szórására alkalmas kisteherautó (MULTICAR);
- 6 db platós kisteherautó (Hyundai) a tömegközlekedési megállóhelyek takarítására,
- 25 db tolólappal felszerelt kertészeti kisgép;
- valamint 1 db homlokrakodó (bob cat) várja a téli bevetést.

A gépek és szóróanyagaik mellett továbbra sem nélkülözhetetlen az emberi munka: a nagygépek vezetésével 24 fő, kisgépek vezetésével 29 fő, munkairányítással 4-4 fő, kézi úttisztítással átlagosan 60-80 fő fog foglalkozni, akik száma  - szükség esetén - alkalmi hómunkások felvételével kiegészíthető.

A szóróanyag készletünk sót, homokot, só-homok 1:5 arányú keverékét és sóoldatot jelent. Természetesen a folyamatos beszerzés biztosított, így kemény vagy hosszabb tél esetén a mindenkori készlet időben újabb mennyiséggel bővül.

Munkatársaink készenlétben – benti ügyeletben délelőtti és délutáni ügyeletben 2-2 fő, éjszaka 7 fő, otthoni 24 órás ügyeletben 6 fő - várják az esetleges azonnali munkálatok elkezdését.

Rendelkezésre állási időszak: 2004.11.15.-2005.02.28..
Egy esetleges kemény, intenzív tél esetén szükség lehet alvállalkozók bevonására is. Szükség esetén mintegy 19 alvállalkozó 30-40 járműve, és 27 db 10 m3-es a hó elszállítására alkalmas konténer áll rendelkezésünkre.

A rendelkezésre álló létszám lehetővé teszi a folyamatos munkavégzést több váltásban abban az esetben is, amikor az időjárási viszonyok, vagy a lehullott csapadék mennyisége ezt szükségessé teszi. Amennyiben az egyszerre hó mennyisége miatt szükséges, lehetőség van alvállalkozók alkalmazására és alkalmi hómunkások felvételére is.
A nagy gépek a munkát azonnal, kézi munkaerőnk 8 órán belül tudja a síktalanítási tevékenységet megkezdeni.
A folyamat

A szóróanyag 1:5 arányú só-homok keverék (természetesen a Nagyerdőn és annak környékén környezetünk védelme érdekében tiszta homok, a Piac utcai sétálóövezet területén folyami homok) vagy sóoldat.

A sóoldat és a hagyományos só-homok keverék szórás összehasonlításában egyértelműen a sóoldat szórása jelenti a korszerűbb és környezetkímélőbb technológiát.

- Egyrészt kevesebb szóróanyagot kell kiszórni a területre.
- Másrészt a szóróanyag fajlagos sótartalma kisebb, mint a hagyományos 1:5 arányú só-homok keverék esetében, kímélve ezzel járműveinket és környezetünket.
- Harmadrészt az utak is esztétikusabb látványt fognak nyújtani, hiszen a kiszórt homok okozta latyak eltűnik.
- Negyedrészt olvasztó hatásfoka is jobb: míg a tiszta só –7 oC-ig, addig a sóoldat –21 oC-ig olvasztja meg a jeget.

Néhány adat
- a keverőtartály térfogata: 1300 liter víz + 1500 kg só (NaCl)
- a tárolótartály 4000 liter (4 m3)

Az új sóoldatszóró berendezés alkalmas
- a szórási sebesség beállítására, szabályozására,
- kombinált szórásra (a sóoldat szórást kombinálhatjuk homokszórással),
- a sóoldat szórás esetében a kiadagolt mennyiség – valamennyi sebesség mellett – egységnyi felületre azonos.

Az alapos felkészülés ellenére egy nagyobb hó mennyiség leesése esetén lehetetlen egyszerre minden utat, járdaszakaszt, megállót egyszerre megtakarítani. Kérjük a tisztelt lakosok türelmét, segítségét és az önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségük elvégzését, hiszen saját utcafrontjuk hólapátolása, járműveik kimenekítése nemcsak a mi munkánkat segíti, hanem az Önök és társaik veszélytelen közlekedését is biztosítja.
 

Friss Hírek

Az új hulladékgazdálkodási rendszerbe Hajdú-Bihar megye is integrálódik

2017.07.21 |
A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-hez...
részletek

Hulladékégetőket építene a kormány

2017.06.13 |
Lázár János a szokásos Kormányinfóján beszélt arról,...
részletek
Hulladékkezelési díj támogatás
Sárga edény
Az elektromos és elektronikai hulladék nem szemét!