Cégünkről

Az észak-alföldi régió piacvezető hulladékgazdálkodási vállalataként európai színvonalú szolgáltatásokat nyújtunk. Alapvető céljaink 1992 óta változatlanok: számunkra legfontosabb a minőségi munkavégzés, vevőink elégedettsége, valamint környezetünk védelme és megóvása.


A.K.S.D. Kft. -
A név az alapító tulajdonosok nevének kezdőbetűiből adódott: A.S.A. Kröpfel-Spreitzer és Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

Debrecen város területén közszolgáltatóként cégünk kizárólagos joggal rendelkezett a lakossági települési szilárd hulladékok begyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására szerződésben rögzített ideig. A 2013.01.01-én életbe lépett Hulladéktörvény alapján azonban 2014.07.01-től csak olyan nonprofit többségi állam, vagy önkormányzati tulajdonú cég láthat el ilyen szolgáltatást, mely közszolgáltató engedéllyel rendelkezik.

Ennek megfelelően 2014.01.01-től a kötelező közszolgáltatás ellátását az önkormányzati tulajdonú Debreceni Hulladék Nonprofit Kft. (DHK Kft.) végzi, az A.K.S.D. Kft. pedig a DHK Kft. alvállalkozójaként tevékenykedik.

Megrendelés állományunk jelentős részét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Debreceni Hulladék Közszolgáltatási Nonprofit Kft. biztosítja a városgazdálkodási tevékenységi körünkből adódóan.

Főbb tevékenységi területeink:

  • a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos komplex kötelező közszolgáltatás ellátása alvállalkozóként Debrecenben és a régióban
  • termelési hulladékok gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása
  • veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása
  • hulladéklerakó létesítmény üzemeltetése
  • szennyvíziszap komposztálás
  • város-fenntartás (köztisztaság, parkfenntartás, téli munka, játszótér)
  • temetőüzemeltetés, temetkezési szolgáltatások, sírkő szolgáltatás
  • Vezetői nyilatkozat

    .pdf