Itt adhatja meg irányítószámát!
Február 23.  |  08:00

Lakossági hamu, salak elszállításával kapcsolatos tájékoztatás

Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak elszállítását cégünk akkor tudja vállalni.

Amennyiben az kis mennyiségben, kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján elhelyezett tájékoztató tartalmazza (https://mohu.hu/egyeb-cikkek/tajekoztatas-a-lakossagnal-keletkezo-hamu-hulladek-kihelyezesevel-es-elszallitasaval-kapcsolatban.html).

Lakossági hamu, salak elszállításával kapcsolatos tájékoztatás

Az elkülönítetten gyűjtött EWC10 01 01 besorolású hamu nem tartozik  a koncesszió hatálya alá, annak elszállítására a koncessziós társaságnak nincsen hatásköre, jogosultsága. A lakosságnál keletkező hamu a 20 települési hulladék főcsoportba, a 20 03 egyéb települési hulladék alcsoportba és azon belül a 20 03 01 azonosító kódú, egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is, hulladéktípus alá sorolható és koncessziós hulladéknak minősül, amennyiben az a mindenkori hulladékbirtokos részéről csekély mennyiségben a települési vegyes hulladék közé kerül beöntésre.

Ezen csekély mennyiségi korlát kijelölése azon okból bír kiemelt jelentőséggel, mivel a kuka ürítésekor a hamu a csekély mennyiséget meghaladó mértékben szállóporként jelentkezhet, ezáltal veszélyeztetve a dolgozók egészségét. Ezen felül a forró hamu rendkívül tűzveszélyes a hulladékgyűjtő autóba kerülve. Minderre tekintettel a lakosságnak a hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezni kívánt hamut, csekély mennyiségben bezsákolva, kihűlt állapotban szükséges elhelyezni, hogy a hamu ürítésekor az ne kerüljön a levegőbe, ezáltal ne jelentsen veszélyt a  koncesszori alvállalkozó rakodóinak egészségére, valamint a hulladékgazdálkodási eszközökre. Amennyiben a személyzet a gyűjtés során nem megfelelően kihelyezett hamut észlel a hulladékgyűjtő edényzetben, az ürítést megtagadhatja.

 Környezetbarát megoldás a hamu hasznosítása a kertben, hiszen a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, kiváló alapanyaga lehet a komposztnak.

Lakossági
ügyfél vagyok

Adja meg irányítószámát, hogy naprakész információkkal lássuk el lakóhelyéről

Nem lakossági
ügyfél vagyok

Cégek, közületek számára
releváns tartalmak, információk
Itt adhatja meg irányítószámát!