Közbeszerzések

Fedett bálatároló építése

Felhívás

.pdf

Határozat építési engedélyről

.pdf

Közbeszerzési Dokumentum

.pdf

Nyilatkozat minták

.docx

Vállalkozási szerződés

.doc

Kiviteli tervek

.zip

Elektromos árazatlan

.xlsx

Építészet árazatlan

.xls

Közmű építés árazatlan

.xls

Mindösszesen árazatlan

.xls

Bontási__jegyzőkönyv

.pdf

Hulladékgyűjtő és szállító gépjárművek beszerzése

1. rész esetén Tömörítő felépítménnyel szerelt hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzése, 2. rész esetén Konténerszállító felépítménnyel szerelt hulladékszállító gépjárművek beszerzése.

Válasz előzetes vitarendezési kérelemre

.pdf

Komposztálóterület bővítés, hulladéklerakó feljáróút

Bontási_jegyzőkönyv

.pdf

Ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum

.docx

Hulladékválogató 2018.

Hulladékválogató 2018. Megrendelői Követelmények

.pdf

Hulladékválogató 2018. mellékletek

.zip

Optikai-mechanikai válogató Közbeszerzési Dokumentum

.pdf

Optikai-mechanikai válogató Közbeszerzési Dokumentum

.doc

Az ajánlattal szembeni további követelmények

.docx

Ajánlati Nyilatkozat - Optikai-mechanikai válogató technológiai sor tervezése, beszerzése, megvalósítása, üzembe helyezése

.docx

Különös Feltételek - Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételei

.doc