Szárazelem hulladékgyűjtés

A debreceni lakosság számára a Lakossági Hulladékudvar szolgáltatásai díjmentesen vehetők igénybe. A leadható hulladékok köre, illetve további részletek a közszolgáltató weboldalán elérhetők itt: Lakossági Hulladékudvar

Társaságunk a szárazelemek átvételét az EWC 16 06 02* kódon teszi lehetővé a Lakossági hulladékudvarában (4031 Debrecen, István út 138.).

(Amennyiben a Megrendelő igényli, lehetőség van arra, hogy Társaságunk gyűjtőedényt helyezzen ki, továbbá a hulladék beszállítást is elvégezzük szállítási díj ellenében.) A szállítás, illetve az átvétel feltétele, hogy a Feladó „SZ” –kísérőjegyet állítson ki.

A gyűjtőedény kihelyezése ingyenes.

A hulladék beszállítását követően a lakossági hulladékudvarban a mérlegelés előtt a kezelőszemélyzet átvizsgálja a hulladékot. Az átvétel csak abban az esetben történhet meg, ha a hulladék nem tartalmaz egyéb hulladékot. Ezt követően megtörténik a mérlegelés a mérési eredmények számítógépes nyilvántartási rendszeren keresztül kerülnek rögzítésre, majd a hulladékról szóló „SZ”- kísérőjegy leigazolása.

A hulladék környezetkímélő ártalmatlanításának feltételeiről az A.K.S.D. Kft. gondoskodik oly módon, hogy a hulladékot megfelelő engedélyekkel és műszaki védelemmel rendelkező hulladéklerakóba vagy égetőművekbe továbbítja.

Átvételi ár: Társaságunk a használt szárazelem hulladék átvételéért nem számol fel költséget.

Átvételi engedély számok

Hulladék begyűjtési engedély: 4527/05/2011
Hulladékkezelési engedély: 648/11/2010

Kapcsolattartó

Pósch Julianna
kereskedelmi és értékesítési ügyintéző
Kereskedelmi Igazgatóság
H-4031 Debrecen, István út 136.
Tel.: +36 52 563-951, +36 30 223-8955
Fax: 52/563-934
Email: @

Letölthető dokumentumok

Szárazelem átvétel folyamata

.pdf