Olajtartalmú veszélyes hulladékok átvétele és ártalmatlanítása

Az A.K.S.D. Kft. a kommunális és ipari hulladékok elszállítása, illetve a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása mellett, vállalja egyes veszélyes hulladékok begyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását is.

Az A.K.S.D. Kft. igény szerint szerződés, vagy eseti megrendelés alapján, a termelőnél keletkező olajtartalmú veszélyes hulladéktípusok elhelyezésére, szállítására, ártalmatlanítására megoldást kínál

  • meghatározott időközönként vállalja a veszélyes hulladékok elszállítását az előírásoknak megfelelő gépjárművekkel;
  • biztosítja a hulladékok gyűjtéséhez szükséges, ADR előírásoknak megfelelő konténerek, gyűjtőedények kihelyezését;
  • biztosítja a folyamatos gyűjtéshez szükséges cserekonténereket;
  • biztosítja a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítását (speciális kezelési eljárással);
  • vállalja a hulladékok akkreditált laboratóriumban történő bevizsgáltatását;
  • biztosítja a jogszabályoknak megfelelő bizonylatolást, hogy ezáltal a hulladék útja követhető és igazolható legyen.

Az AKSD Kft. által saját technológiával kezelhető olajtartalmú veszélyes hulladékok

HAK-kód Hulladék megnevezése
01 05 05* olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok
03 01 04* veszélyes anyagokat (olajos) tartalmazó faforgács, fűrészárú, deszka, furnér, falemez, darabolási hulladékok
05 01 03* tartályfenék iszapok (olajos)
05 01 06* üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok
05 01 09* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezelésből származó, vesz. anyagokat tart. (olajos) iszapok
05 01 15* elhasznált derítőföld (olajos)
12 01 12* elhasznált viaszok és zsírok
12 01 14* veszélyes anyagokat (olajos) tartalmazó gépi megmunkálás során keletkező iszapok
13 05 01* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok
13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszapok
13 05 08* homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek
16 07 08* olajat tartalmazó hulladékok (faforgács, fűrészpor, fa-, papír alapú itatómassza.)
17 05 03* veszélyes anyagokat (olajos) tartalmazó föld és kövek
17 05 05* veszélyes anyagokat (olajos) tartalmazó kotrási meddő
17 05 07* vesz. anyagokat tartalmazó (olajos) vasúti pálya kavicságya
19 08 11* ipari szennyvíz, biológiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat (olajos) tartalmazó iszapok

A fenti táblázatban szereplő olajtartalmú veszélyes hulladékok ártalmatlanítása az A.K.S.D. Kft. által üzemeltetett, a Vértesi út 9/B alatt található Regionális Hulladékkezelő Telepen kialakított aerob kezelő téren történik.
 
Átvételi feltételek olajtartalmú veszélyes hulladékok esetén:

  • A beszállítandó hulladék TPH (Összes alifás szénhidrogén, összes olaj) tartalma nem haladhatja meg az 50. 000 mg/kg határértéket (= max: 5% olajtartalom megengedett).
  • A veszélyes összetevők nem haladhatják meg a vonatkozó jogszabályokban megadott határértékeket.
  • 30-40%-os szárazanyag tartalom (= lapátolható állag).
  • A fentiekben meghatározott minőségi követelmények igazolása akkreditált laboratórium által, mely jegyzőkönyv átvétele után áll módunkban a hulladékot fogadni.

Hulladékkezelési technológiánkról:

Az olajtartalmú veszélyes hulladékok fogadása előtt 4,3 méter szélességben, 20 cm magasságban kommunális szennyvíziszap komposztot terítünk el, mely prizmaalapként fog szolgálni. Erre az alapra helyezzük a különböző típusú olajtartalmú veszélyes hulladékokat, és 1 méter koronaszélességű, 2,5 méter magasságú, 50 méter hosszúságú prizmát építünk, amit az első átforgatás előtt a megfelelő arányban hozzáadott oltóanyaggal beoltunk, mely oltóanyag olajfaló baktériumokat tartalmaz. A prizmát kéthetente átforgatjuk. A kezelés 3 hónapot vesz igénybe.

Prizmák

A kezelés eredményeképp kapott hulladék TPH tartalma 4000 mg/kg érték alá csökken. Az így keletkezett hulladéko EWC 19 05 99 kóddal (aerob biológiai kezelés során keletkező hulladék) szigetelt depónián történő lerakással ártalmatlanítjuk.
Abban az esetben, ha Partnereink tevékenysége során a fentiekben megnevezett hulladékokon kívül más típusú veszélyes hulladék is keletkezik, előzetes egyeztetés alapján annak elszállítására, és ártalmatlanítására is megoldást kínálunk.

Bővebb felvilágosításért kérdéseivel forduljon bizalommal Nagy Péter veszélyes- és elektronikai-hulladékgazdákodási csoportvezetőnkhöz.
Telefon: +36 30 457 3453